یکشنبه ۴ام تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۳۱:۵۲ قبل از ظهر

بافق از نبود دستگاه گراف دندان ودستگاه نوار گوش رنج میبرد

کد خبر: 18661
تعداد بازدیدکننده: 84
تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

ضمن تشکر از مسؤلین زحمت کش شهرستان بافق به خاطر خرید دستگاهای پزشکی جدید واستقرار پزشکان مجرب در  بافق به اطلاع میرسانم شهرستان از نبود دستگاه گراف دندان ودستگاه نوار گوش رنج میبرد ومیطلبد مسؤلین برای تکمیل کارهای ارزنده خود این دستگاها را نیز خریداری نمایند تامردم بافق مجبور نباشند فاصله بافق تا یزد را برای این کارکوچک طی نمایند. اجرکم عندالله

لازم به ذکر است دربعضی از مطب های دندان پزشکی دستگاه گراف موجود است ولی اگر بیماری به عکسبرداری از دندان دریکی از مراکز درمانی احتیاج پیداکرد میبایست به مرکز بهداری آهنشهر مراجعه نماید که این کار شایسته شهرستان بافق نمیباشدچون خدمات بهداری مختص کارکنان شرکت سنگ آهن میباشد ودرمورد نوار گوش هم ظاهرأدستگاه در مرکز فیزیوتراپی بهزیستی موجودمیباشد ولی متصدی ندارد .