پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۱۷:۴۰ بعد از ظهر

چاپ مقالات ISI و ISC معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بافق

کد خبر: 18834
تعداد بازدیدکننده: 89
تاریخ: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

یک مقاله ISI  و دو مقاله ISC از عباس فتاحی بافقی معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق به چاپ رسید.

این مقالات برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان (اثر روشهای مختلف کشش  پویا در طول گرم کردن بر خصوصیات بی هوازی بازیکنان فوتبال) میباشد که با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق و همکاری بازیکنان تیم فوتبال سنگ آهن بافق به انجام رسیده است. در این طرح سعی شد تا اثر حاد روشهای مختلف کششی پویا بصورت درجا و در حرکت را در طول گرم کردن بر چابکی و همچنین توان، که از مهمترین قابلیت های حرکتی فوتبال می باشند، در بازیکنان فوتبال مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد. این تحقیق، با استفاده از گروه های ادغام شده، کشش پویای درجا، کشش پویا در حرکت و همچنین، استفاده از عضلات دور کننده ران در برنامه های کششی در زمینۀ رشتۀ ورزشی فوتبال، سعی در رفع شبهه در تحقیقات گذشته و انجام پژوهشی جامع تر داشت. لذا هدف تحقیق، تعیین اثرحاد روش های کششی ایستا، پویای درجا و پویای در حرکت در طول گرم کردن بر توان و چابکی بازیکنان فوتبال بود.

چاپ یک مقاله  IsI با موضوع

  Sustaining Effect of Different Stretching Methods on

 Power and Agility after Warm-Up Exercise in Soccer Players

 

World Applied Sciences Journal

 

   با موضوعاتISC دو مقاله

Acute Effect of Different Stretching Methods on Power and

Agility Performances in Different Soccer Positions.

 

World Journal of Sport Sciences

,

 

Effects of static and dynamic stretching during Warmup on vertical jump in Soccer players.

 

International Journal of Sport Studies