سه شنبه ۲ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۳۶:۲۷ بعد از ظهر

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده روستاهای بخش مرکزی بافق

کد خبر: 21546
تعداد بازدیدکننده: 253
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای باجگان

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای باجگان می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای باجگان به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  عباسعلی  آخوندی باجگانی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۱۵

۲ – آقای  ابراهیم  انغوزهءباجگانی  فرزند محمد  کد نامزد ۱۲۷۵

۳ – خانم  مریم  انغوزه باجگانی  فرزند محمد  کد نامزد ۱۲۷۶

۴ – آقای  محمدعلی  حاجی پور  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۱۷

۵ – آقای  احمد  حسن زاده باجگانی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۲۸

۶ – آقای  عباسعلی  حسن زاده باجگانی  فرزند یوسف کد نامزد ۱۴۲۹

۷ – آقای  حسین  محسنی  فرزند یداله کد نامزد ۱۷۲۵

۸ – خانم  ربابه  منصوری باجگانی  فرزند حسین کد نامزد ۱۷۴۵

 

………………………………………………

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای باقراباد

۱ – آقای  سیدعلی  حسینی باقرآبادی  فرزند سیدموسی کد نامزد ۱۴۵۸

۲ – آقای  جلال  عسکری باقرآبادی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۶۵۷

۳ – آقای  حبیب اله  عسکری باقرآبادی  فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۵۸

۴ – آقای  علی  عسکری باقرآبادی  فرزند یدالله کد نامزد ۱۶۵۹

۵ – آقای  علی اصغر  عسکری باقرآبادی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۷۱

 

…………………………………………..

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای برکوییه

۱ – آقای  حسین  خلیلی شیطوری  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۹۸

۲ – آقای  حسین  رضائی شریف آبادی  فرزند صفر کد نامزد ۱۵۴۹

۳ – آقای  ابوالقاسم  سالاری برکوئی  فرزند علی کد نامزد ۱۵۶۸

۴ – آقای  احمد  سالاری برکوئی  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۶۹

۵ – آقای  امرالله  سالاری برکوئی  فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۷۱

۶ – آقای  حسن  سالاری برکوئی مشهور به حاج حسن شکرالله فرزند شکرالله کد نامزد ۱۵۷۲

۷ – آقای  حسن  سالاری برکوئی  فرزند نظرعلی  کد نامزد ۱۵۷۴

۸ – آقای  علی اکبر  سالاری برکوئی  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۵

۹ – آقای  محمد  سالاری برکوئی  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۶

۱۰ – آقای  مصطفی  سالاری برکوئی  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۸

۱۱ – آقای  ولی الله  سالاری برکوئی  فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۷۹

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای بساب

۱ – آقای  علی اکبر  ابراهیمی بسابی  فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۲۱۹

۲ – آقای  ابراهیم  امیری قریه علی  فرزند رضا کد نامزد ۱۲۶۷

۳ – آقای  غلام حسین  توکلی بسابی  فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۱

۴ – آقای  حسین  رحیمی گرگین آبادی  فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۵۴۱

۵ – آقای  اصغر  محمودی کهنی  فرزند باقر کد نامزد ۱۷۲۷

۶ – آقای  علیرضا  مطیع دولت  فرزند نوراله کد نامزد ۱۷۴۲

………………………………………

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای تاشکوییه

۱ – آقای  اکبر  رشیدی طاشکوئی  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴۲

۲ – آقای  حسین  رشیدی طاشکوئی  فرزند مصطفی کد نامزد ۱۵۴۵

۳ – آقای  داود  رشیدی طاشکوئی  فرزند اسداله کد نامزد ۱۵۴۶

۴ – آقای  سعید  رشیدی طاشکوئی  فرزند مصطفی کد نامزد ۱۵۴۷

۵ – آقای  علی اصغر  رشیدی طاشکوئی  فرزند اسدا… کد نامزد ۱۵۴۸

۶ – آقای  داود  قاسمی سلطان آبادی  فرزند شکرا… کد نامزد ۱۷۱۴

۷ – آقای  رضا  قاسمی سلطان آبادی  فرزند شکرا.. کد نامزد ۱۷۱۵

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای حاجی اباد

۱ – آقای  احمدعلی  سلطانی بافقی  فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۵۸۲

۲ – آقای  عباس علی  طالعی بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۲۹

۳ – آقای  محمود  طالعی بافقی  فرزند حجی محمد کد نامزد ۱۶۴۵

۴ – آقای  حسن  فتاحی بافقی  فرزند رضا کد نامزد ۱۶۷۸

۵ – آقای  حسین  فتوحی بافقی  فرزند غلام رضا کد نامزد ۱۶۸۲

۶ – آقای  عباسعلی  فتوحی بافقی  فرزند علی کد نامزد ۱۶۸۷

………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای حسین اباد

۱ – آقای  علی اکبر  ابوطالبی  فرزند حسین  کد نامزد ۱۲۴۹

۲ – آقای  داود  ابوطالبی حسین آباد  فرزند محمد حسین  کد نامزد ۱۲۵۱

۳ – آقای  احمد  ابوطالبی حسین آبادی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۵۲

۴ – آقای  حسن  ابوطالبی حسین آبادی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۵۴

۵ – آقای  حمید  ابوطالبی حسین آبادی  فرزند عباس کد نامزد ۱۲۵۶

۶ – خانم  اعظم  حسنی حسین آبادی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۵۱

۷ – آقای  رضا  حسنی حسین آبادی  فرزند شکرا… کد نامزد ۱۴۵۴

۸ – خانم  طیبه  حسنی حسین آبادی  فرزند شکرالله کد نامزد ۱۴۵۷

۹ – آقای  اکبر  حسینی حسین آبادی  فرزند علیعلی کد نامزد ۱۴۵۹

۱۰ – آقای  علی  حسینی حسین آبادی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۶۱

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای حکیم اباد

۱ – آقای  حسین  خدابخشی موری آبادی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۹۴

۲ – آقای  داود  خدابخشی موری آبادی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۹۵

۳ – آقای  حسین  سالاری علی آبادی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۸۱

۴ – آقای  سیدحسن  هاشمی نسب  فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد ۱۷۶۴

 ……………………………………

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای دارستان

۱ – آقای  علی اصغر  زینلی جوزی  فرزند حسن کد نامزد ۱۵۶۵

۲ – آقای  محمدعلی  زینلی جوزی  فرزند حسن کد نامزد ۱۵۶۷

۳ – آقای  رضا  فلاح دهوئی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹۴

۴ – آقای  اکبر  فلاح شمس الدینی  فرزند حسین کد نامزد ۱۶۹۵

۵ – آقای  نعمت اله  میرعلمی جزستانی  فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵۸

………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای دولت اباد

۱ – آقای  علی  ابراهیمی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۱۸

۲ – آقای  امیر  ابراهیمی پور  فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۲۴۵

۳ – آقای  حسین  عبداللهی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴۶

۴ – خانم  بتول  عبداللهی دولت آبادی  فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۶۴۸

۵ – آقای  علی  عبداللهی دولت آبادی  فرزند حسن کد نامزد ۱۶۴۹

۶ – آقای  علیرضا  عبداللهی دولت آبادی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۱

۷ – آقای  محمدرضا  عبداللهی دولت آبادی  فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۶۵۲

۸ – آقای  داود  عطاریان  فرزند حسین کد نامزد ۱۶۷۲

………………………………….

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای رضاییه

۱ – آقای  اکبر  رنجبربافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۱

۲ – آقای  حسین  طالعی بافقی  فرزند عباس  کد نامزد ۱۶۲۶

۳ – آقای  علی  طالعی بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴۱

۴ – آقای  جواد  فتوحی بافقی  فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۱

۵ – آقای  حسین  فتوحی بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۸۴

۶ – آقای  روح الله  فتوحی بافقی  فرزند حسن کد نامزد ۱۶۸۶

………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سیداباد

۱ – آقای  محمدرضا  اسمعیلی  فرزند عباس کد نامزد ۱۲۵۸

۲ – آقای  علیرضا  تقی زاده بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۷

۳ – آقای  کاظم  شمس الدین  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۹۲

۴ – آقای  محمدعلی  شمس الدینی خودیان  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۹۶

۵ – آقای  اکبر  شمس الدینی ده مرزه  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۹۷

۶ – آقای  محمدرضا  شمس الدینی صیدآبادی  فرزند حسن کد نامزد ۱۵۹۸

۷ – آقای  سیدمصطفی  موسوی  فرزند سید محمد کد نامزد ۱۷۴۶

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای شادکام

۱ – آقای  حسین  دهقان شادکامی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۱۸

۲ – آقای  عباسعلی  دهقان شادکامی  فرزند نصرالله کد نامزد ۱۵۱۹

۳ – آقای  علی اکبر  دهقان شادکامی  فرزند رضا کد نامزد ۱۵۲۱

۴ – آقای  علیرضا  دهقان شادکامی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۲۴

۵ – آقای  محمدرضا  دهقان شادکامی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۵۲۵

۶ – آقای  احمد  زارع زاده شادکامی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۶۲

۷ – آقای  مختار  شبان زاده شادکامی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۵

۸ – آقای  حسین  عسکریان  فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۶۵۶

۹ – آقای  عباس  کمالی  فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۴

۱۰ – آقای  علی اکبر  میرزائی شادکامی  فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۵۲

……………………………………

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای شیطور

۱ – آقای  سیدمصیب  آثاری شیطوری  فرزند سید محمد  کد نامزد ۱۲۱۴

۲ – آقای  سیدحمزه  حسینی شیطور  فرزند سید مسیب کد نامزد ۱۴۶۴

۳ – آقای  سیدمهدی  حسینی شیطور  فرزند سید مصیب کد نامزد ۱۴۶۵

۴ – آقای  سیدحسین  حسینی شیطوری  فرزند سید محمد کد نامزد ۱۴۶۷

۵ – آقای  سیدعلی  حسینی شیطوری  فرزند سیدباقر کد نامزد ۱۴۶۸

۶ – آقای  غلام رضا  عبداللهی شیطوری  فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۵۴

۷ – آقای  علی اکبر  نگاری زاده  فرزند حسین کد نامزد ۱۷۶۱

……………………………

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای صادق اباد

۱ – آقای  احمد  برزگری بافقی  فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۲۸۱

۲ – آقای  محمدرضا  برزگری بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۲

۳ – آقای  علی محمد  غلامی نسب فردوسیه مشهور به حاجی محمد فرزند غلامحسین  کد نامزد ۱۶۷۵

۴ – آقای  ابوالحسن  فتاحی بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۷۶

۵ – آقای  امیر  کارگران بافقی  فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۱۹

۶ – آقای  سیدحسن  میرجعفری ده نوئی  فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۷۴۸

۷ – آقای  سیدرضا  میرجعفری ده نوئی  فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۷۴۹

………………………………

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای صدراباد

۱ – آقای  محمود  ابراهیمی بسابی  فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۲

۲ – آقای  محمدجواد  پورسلطانی بافقی  فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۲۸۵

۳ – آقای  حسین  حبیبیان  فرزند رضا کد نامزد ۱۴۲۷

۴ – آقای  جواد  حنیف  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۷۵

۵ – آقای  محمدرضا  خبازیان بافقی  فرزند محمود کد نامزد ۱۴۸۶

۶ – آقای  احمد  طالعی بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۲۵

۷ – آقای  محمود  فتاحی بافقی  فرزند عباس کد نامزد ۱۶۷۹

۸ – آقای  سیدمحمد  میربافقی  فرزند سید رضا کد نامزد ۱۷۴۷

…………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای علی ابادبساب

۱ – آقای  علی اصغر  جلالی  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۴

۲ – آقای  جواد  جلالی علی آبادی  فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵

۳ – آقای  حسین  جلالی علی آبادی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۶

۴ – آقای  حسین  جلالی علی آبادی  فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۷

۵ – آقای  علی  جلالی علی آبادی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۹۸

۶ – آقای  محمدعلی  جلالی علی آبادی  فرزند حسین کد نامزد ۱۴۱۲

۷ – آقای  مصطفی  جلالی علی آبادی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۱۵

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای فاضلیه

۱ – آقای  حامد  تفکری بافقی  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۸۶

۲ – آقای  حسین  فتوحی بافقی  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۸۵

۳ – آقای  علی محمد  فتوحی بافقی  فرزند حسن  کد نامزد ۱۶۸۹

۴ – آقای  علی اصغر  قلی زاده بافقی  فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۶

۵ – آقای  محمدمهدی  مرشدزاده بافقی  فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۷۴۱

…………………………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای قطرم

۱ – آقای  علی  ابوالحکیمی قطرمی  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۴۸

۲ – خانم  راضیه  بیکی قطرمی  فرزند عباس کد نامزد ۱۲۸۴

۳ – آقای  حسن  حکیمی قطرم  فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴

۴ – آقای  جعفر  خالقی قطرمی  فرزند حسن  کد نامزد ۱۴۸۲

۵ – آقای  علی  خالقی قطرمی  فرزند حسن کد نامزد ۱۴۸۴

۶ – آقای  محمد  خالقی قطرمی  فرزند علی کد نامزد ۱۴۸۵

۷ – آقای  حسن  دهقان قطرمی  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۲۷

۸ – آقای  حسین  دهقان قطرمی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۲۸

۹ – آقای  محمود  دهقان قطرمی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۲۹

۱۰ – آقای  چمران  شمس الدینی قطرم  فرزند حسن کد نامزد ۱۶۱۲

…………….

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای کرمانی

۱ – آقای  محسن  ابراهیمی فیروزآبادی  فرزند مصطفی کد نامزد ۱۲۴۷

۲ – آقای  پنجعلی  امیری  فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۶۵

۳ – آقای  حسن  امیری قریه علی  فرزند رضا  کد نامزد ۱۲۶۸

۴ – آقای  عزیزالله  امیری قریه علی  فرزند عباس کد نامزد ۱۲۶۹

۵ – آقای  علی  امیری قریه علی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷۱

۶ – آقای  مجتبی  امیری قریه علی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۷۲

۷ – آقای  مهدی  امیری قریه علی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷۴

۸ – آقای  سیدمحمد  حسینی درند  فرزند سید علی کد نامزد ۱۴۶۲

۹ – آقای  محمد  مرتضی قریه علی  فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۲۸

………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای کوشک

۱ – آقای  احمد  حاجی حسنی کوشکی  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۲۴

۲ – آقای  عباس  حیدری صیدآبادی  فرزند حسین کد نامزد ۱۴۷۸

۳ – آقای  کاظم  زریگانی  فرزند اصغر  کد نامزد ۱۵۶۴

۴ – آقای  حسن  شمس الدین کوشکی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹۴

۵ – آقای  علی اصغر  شمس الدین نارگانی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹۵

۶ – آقای  داود  شمس الدینی نارگانی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۱۴

۷ – آقای  علیرضا  محمدی اسفنگی  فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۶

……………………………………

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای گزستان

۱ – آقای  غلامرضا  افضلی جزستانی  فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶۱

۲ – آقای  احمد  حاجی حسنی بافقی  فرزند عزیزالله کد نامزد ۱۴۱۸

۳ – آقای  عباس  حاجی حسنی بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۹

۴ – آقای  محسن  حاجی حسنی بافقی  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۲۱

۵ – آقای  سیدحسین  میرعلمی جزستانی  فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۷۵۴

۶ – آقای  سیدعلی اصغر  میرعلمی جزستانی  فرزند سیداحمد کد نامزد ۱۷۵۶

۷ – آقای  سیدمنصور  میرعلمی جزستانی  فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۷۵۷

………………………………….

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای مبارکه

۱ – آقای  سیداحمد  حسینی مبارکه  فرزند سید عباس  کد نامزد ۱۴۶۹

۲ – آقای  سیدمصطفی  حسینی مبارکه  فرزند سید احمد کد نامزد ۱۴۷۱

۳ – آقای  محمدعلی  حیدری شمس الدین  فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷۶

۴ – آقای  حسن  خواجه پور  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۱۲

۵ – آقای  امیر  خواجه مبارکه  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۵۱۴

۶ – آقای  عباس  خواجه مبارکه  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۵۱۶

۷ – آقای  علی  شاهپورزاده بافقی  فرزند رمضان کد نامزد ۱۵۸۴

۸ – آقای  اسمعیل  شفیعی مبارکه  فرزند عباس کد نامزد ۱۵۸۷

۹ – آقای  اکبر  شفیعی مبارکه  فرزند رضا کد نامزد ۱۵۸۹

۱۰ – آقای  رضا  شفیعی مبارکه  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹۱

۱۱ – خانم  فاطمه خانم  غفاری بافقی  فرزند نظرعلی کد نامزد ۱۶۷۴

۱۲ – آقای  محمدرضا  فرزین بافقی  فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۹۲

۱۳ – آقای  عباس  فلاح مبارکه  فرزند محمد  کد نامزد ۱۶۹۶

۱۴ – آقای  علیرضا  فلاح مبارکه  فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۹۷

۱۵ – آقای  محمدرضا  فلاح مبارکه  فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۹۸

۱۶ – آقای  وحید  فلاح ندنی  فرزند علی کد نامزد ۱۷۱۲

۱۷ – آقای  علی اکبر  مرشدزاده بافقی  فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۲۹

…………………………………

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای موری اباد

۱ – آقای  ماشاالله  ایزدپناه مومن آبادی  فرزند حسن کد نامزد ۱۲۷۸

۲ – آقای  عباس  خدابخش موری آبادی  فرزند حسین کد نامزد ۱۴۸۷

۳ – آقای  اسماعیل  خدابخشی موری آبادی  فرزند حسین کد نامزد ۱۴۹۱

۴ – آقای  حسین  خدابخشی موری آبادی  فرزند محمد کد نامزد ۱۴۹۲

۵ – آقای  علی  خدابخشی موری آبادی  فرزند حسین  کد نامزد ۱۴۹۶

۶ – آقای  محمد  خدابخشی موری آبادی  فرزند حسن کد نامزد ۱۴۹۷

۷ – آقای  احمد  طالبی موری آبادی  فرزند حسین کد نامزد ۱۶۱۹

۸ – آقای  علی اکبر  طالبی موری آبادی  فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲۱

۹ – آقای  قاسم  طالبی موری آبادی  فرزند حسن کد نامزد ۱۶۲۴

۱۰ – آقای  حسن  میرزائی شادکامی  فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۱

…………………………….

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای هریسک علیا

۱ – آقای  علی  احمدیان بافقی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۷

۲ – آقای  محمود  افضلی جزستانی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۶۲

۳ – آقای  هاشم  افضلی جزستانی  فرزند علی اکبر  کد نامزد ۱۲۶۴

۴ – آقای  علی  خالقدادی هریسکی  فرزند هدایت کد نامزد ۱۴۷۹

۵ – آقای  محمدعلی  خالقدادی هریسکی  فرزند هدایت کد نامزد ۱۴۸۱

۶ – آقای  کاظم  شریعتی جزستانی  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۸۶

۷ – آقای  محمدرضا  فخربافقی  فرزند تقی کد نامزد ۱۶۹۱

…………………………………..

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای همسک

۱ – آقای  بمانعلی  آقابابائی هنسکی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۱۶

۲ – آقای  عباسعلی  آقابابائی هنسکی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۱۷

۳ – آقای  احمد  باقریان  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷۹

۴ – خانم  زهراء  جواهری بافقی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۱۶

۵ – آقای  عباس  طالعی بافقی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۲۸

۶ – آقای  سیدمحمدباقر  ناظری بافقی  فرزند سید علی کد نامزد ۱۷۵۹

توجه :

۱-      نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۳ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲-      هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری بخش مرکزی شهرستان بافق در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳-       شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیدابراهیم حسینی مبارکه بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق