پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۱۶:۰۰ بعد از ظهر

نامزدهای شورای اسلامی شهربافق در هر شعبه چقدر رای آوردند؟

کد خبر: 21964
تعداد بازدیدکننده: 108
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

شماره شعبه

محل شعبه

واحد اخیگان

 

جواد اعتمادی

 

ابوالفضل اکبرزاده مرشدی

 

حسن امیرزاده بافقی

 

محمدحسن تشکری

 

کاظم تفکری

 

محمدرضا تفکری

 

سیدعبدالناصر حسینی

 

سیدحمزه حسینی نسب

 

حمزه حمزه

 

محمد حیدری دهوئی

 

محمدرضا دهقانزاده

 

محمد دهقان قطرمی

 

احمدرضا رضایی

 

حمیدرضا رنجبر

 

مهدی رنجبر

 

محمد رنجبر

 

ناصر رنجبر

امیر رنجبر بافقی

 

۱

امامزاده عبدا.. (ب)

۳۶۵

۴۷

۱۴۰

۳۱۲

۴۰۶

۱۵۲

۱۲۹

۲۹

۱۱۳

۲۵

۱۳۵

۱۸۷

۱۱۴

۱۱۴

۱۱۸

۲۰۶

۲۶۵

۶۶

۲۲۲

۲

امامزاده عبدا.. (خ)

۲۶۱

۳۱

۹۶

۲۵۸

۲۵۲

۱۱۷

۴۹

۳۲

۵۶

۱۹

۲۳۹

۱۶۲

۹۳

۷۰

۱۲۷

۱۷۸

۲۲۰

۴۲

۲۰۲

۳

تکیه انصار الحسین

۲۳۷

۳۳

۱۱۰

۱۹۵

۲۷۵

۱۱۴

۷۱

۱۴

۷۲

۱۵

۱۳۱

۸۴

۶۹

۴۵

۷۴

۱۵۴

۱۲۹

۴۱

۱۱۶

۴

مسجد جامع (ب)

۱۰۱

۱۱

۶۷

۱۹۲

۱۰۸

۶۶

۹

۲۴

۳۲

۷

۶۴

۲۷۲

۱۱۹

۵۹

۸۱

۱۴۲

۳۳۹

۲۳

۱۶۱

۵

ح.سراستخر(خ)

۸۶

۹

۷۴

۱۹۲

۷۸

۵۳

۹

۲۶

۲۰

۳

۱۳۷

۱۹۲

۸۳

۶۷

۸۴

۱۲۰

۲۷۴

۲۱

۱۵۶

۶

مهدیه بافق (خ)

۳۷۹

۶۷

۴۶

۲۶۲

۴۱۰

۴۸

۱۷۸

۱۷

۱۱۴

۸

۱۰۴

۸۳

۷۱

۶۷

۴۸

۱۳۶

۱۰۴

۳۶

۱۱۶

۷

پروین اعتصامی(خ)

۳۳۴

۷۲

۴۶

۲۱۰

۳۲۶

۵۱

۱۷۵

۷

۹۹

۲

۶۳

۶۷

۳۹

۹۶

۳۸

۱۰۸

۹۱

۲۰

۸۹

۸

انصارالمهدی(ب)

۷۶۶

۲۱۹

۱۱۱

۳۷۳

۸۹۶

۷۴

۵۸۰

۸

۲۵۱

۱۰

۴۸

۱۱۱

۵۷

۷۷

۱۰۹

۲۷۳

۱۰۴

۴۰

۱۱۸

۹

تکیه امام حسن

۵۴۰

۱۱۵

۵۱

۳۰۸

۶۲۹

۸۶

۴۹۶

۱۴

۱۸۴

۶

۶۱

۹۵

۴۸

۹۵

۳۵

۲۰۴

۱۰۹

۲۴

۱۰۶

۱۰

حسینیه ابوالفضل(ع)

۲۶۴

۲۸

۱۷۴

۳۴۶

۳۰۹

۱۳۷

۷۵

۱۵

۶۶

۱۵

۲۳۷

۱۵۴

۱۳۳

۸۶

۱۵۶

۲۳۸

۲۵۴

۳۷

۱۷۱

۱۱

مسجد امام صادق(ع)

۲۲۷

۱۴

۱۴۱

۲۳۳

۲۰۶

۷۲

۳۲

۲۲

۲۶

۲۶

۱۵۶

۱۴۴

۸۱

۳۰

۱۹۳

۱۸۵

۳۰۰

۲۰

۱۷۳

۱۲

هنرستان کار دانش

۶۹

۱۶

۵۲

۱۸۰

۱۰۷

۳۵

۱۵

۵۵

۳۳

۲۳

۱۲۰

۱۴۱

۲۴۲

۳۱

۱۲۴

۹۲

۵۴۰

۱۳

۱۷۶

۱۳

دبستان کوثر مظفریه

۳۱

۱۱

۳۱

۱۲۱

۵۳

۴۹

۱۱

۹

۱۲

۶

۱۰۲

۹۵

۱۲۷

۳۰

۵۴

۶۹

۲۱۲

۲۸

۸۷

۱۴

دبیرستان استقلال

۱۶۶

۲۲

۸۳

۱۶۰

۱۵۶

۹۵

۳۲

۸

۶۸

۱۵

۱۴۶

۱۵۱

۶۱

۷۲

۷۷

۱۲۶

۲۳۳

۴۳

۸۶

۱۵

نمونه امام رضا(ع)

۱۷۳

۳۳

۵۱

۱۹۴

۲۲۰

۹۵

۸۴

۸

۷۸

۱۰

۹۷

۶۲

۶۹

۳۹

۴۱

۱۳۱

۱۰۷

۳۱

۳۸

۱۶

مسجد حجت

۳۳۱

۳۴

۹۳

۲۸۳

۳۹۴

۱۶۱

۸۸

۳۱

۸۴

۹

۱۸۹

۱۶۱

۶۶

۹۲

۹۴

۱۸۹

۲۰۸

۵۸

۱۳۲

۱۷

هنرستان باهنر(ب)

۱۴۲

۱۷

۶۶

۱۱۴

۱۴۴

۴۹

۱۸

۸

۲۱

۱۲

۱۰۷

۱۰۸

۸۱

۶۳

۵۷

۱۲۲

۱۵۹

۳۳

۸۷

۱۸

هنرستان باهنر(خ)

۹۶

۲۱

۴۰

۱۱۲

۱۰۷

۶۱

۲۴

۶

۳۴

۱۲

۱۵۳

۸۸

۵۳

۳۵

۳۴

۸۹

۱۲۱

۲۲

۷۶

۱۹

مسجد امام رضا (ع)

۲۳۸

۳۰

۱۱۰

۲۵۸

۲۸۵

۷۶

۵۷

۲۴

۳۰

۲۲

۲۵۲

۱۹۱

۱۵۴

۹۰

۱۰۲

۲۱۰

۲۵۸

۴۶

۱۴۰

۲۰

شهید دهستانی

۱۷۷

۱۸

۸۷

۱۹۹

۱۸۲

۱۰۰

۲۸

۲۶

۲۸

۸

۲۴۰

۱۶۰

۱۳۱

۵۷

۸

۱۵۸

۲۲۰

۳۲

۱۲۵

۲۱

مدرسه رضوان

۱۴۸

۱۴

۵۴

۱۶۳

۱۳۱

۶۵

۸

۱۵

۴۳

۳۳

۱۷۲

۱۰۰

۱۲۹

۴۴

۶۳

۹۴

۱۴۲

۲۳

۸۵

۲۲

مدرسه بهار

۱۰۸

۲۰

۶۴

۱۱۸

۱۳۰

۶۰

۱۷

۱۰

۳۶

۴۸

۱۹۵

۱۰۸

۱۸۲

۴۴

۸۴

۹۱

۱۳۵

۳۰

۷۹

۲۴

سیار سطح شهر

۴۲

۸

۲۰

۶۶

۳۹

۱۷

۱۰

۱

۱۰

۱۱

۱۸

۴۳

۲۸

۱۴

۲۳

۳۷

۶۹

۶

۲۰

۲۵

شهرک صنعتی

۳

۹

۵۴

۱۵

۸

۳

۵

۹

۲

۳۳

۶۵

۷۰

۸

۳۵

۳۴

۱۸۶

۷

۳۶

۲۶

مسجد ابوالفضل

۱۳

۱

۲

۱۱

۶

۵

۳

۱

۲

۸

۱۱

۸

۱

۱

۴

۱۲

۳

۴

 

جمـع:

۵۲۹۷

۸۹۱

۱۸۱۸

۴۹۱۴

۵۸۶۴

۱۸۴۶

۲۲۰۱

۴۱۵

۱۵۲۱

۳۴۷

۳۲۱۰

۳۰۳۵

۲۳۰۷

۱۴۲۶

۱۹۲۳

۳۳۹۰

۴۷۹۱

۷۴۵

۲۸۰۱

غلامحسین شکوهی

 

سیدمحمدرضاصدر

 

سیدابوتراب ضیایی

 

مهدی طالعی

 

محمدعلی طالعی بافقی

 

سیدکاظم عباس زاده

 

محمد عباسی

 

علی اکبر عباسیان

 

محمدمهدی عسکری باقرآبادی

 

محمدعلی فتاحی بافقی

 

مصطفی فتاحی بافقی

 

حسین فتاحی فر

 

عباسعلی فتوحی بافقی

 

حمیدرضا فخاری زاده

 

محمدباقر قائمی بافقی

 

محمود مرادیان

 

سعید ملکزاده

 

علی میرابی

 

۱۱۲

۱۳۹

۱۶۹

۲۸۱

۱۷۷

۱۷۳

۲۰۱

۱۰۳

۳۹

۹۸

۹۲

۴۸

۹۷

۱۸۶

۱۲۷

۶۲

۱۲۰

۸۵

۹۹

۱۱۰

۱۴۷

۱۶۶

۱۷۷

۱۳۸

۱۹۹

۷۹

۲۸

۵۸

۶۵

۱۸

۸۶

۱۸۵

۱۲۶

۶۴

۱۰۵

۱۳۳

۵۷

۶۷

۱۰۳

۱۸۹

۱۰۵

۹۵

۱۳۸

۵۴

۲۱

۵۷

۳۳

۲۴

۳۷

۸۷

۵۲

۶۱

۶۰

۶۶

۹۶

۵۲

۸۶

۷۳

۱۳۰

۳۹

۲۲۱

۸۰

۱۱

۱۸۶

۶۷

۱۹

۹۴

۱۷۱

۱۰۹

۳۰

۶۶

۷۰

۹۳

۷۰

۷۶

۶۵

۱۵۷

۳۹

۱۷۴

۷۷

۹

۹۵

۴۹

۱۹

۶۳

۱۳۳

۱۰۶

۲۲

۹۶

۸۹

۵۲

۸۹

۸۵

۳۱۴

۷۴

۲۱۰

۱۲۴

۶۸

۲۸

۲۳

۱۳

۱۶

۲۷

۶۸

۷۲

۲۵

۷۱

۲۲

۲۷

۱۰۹

۶۴

۲۶۴

۶۲

۱۳۴

۴۹

۳۱

۱۳

۱۶

۷

۳

۱۱

۷۷

۵۰

۱۴

۳۵

۳۱

۶۰

۱۲۶

۷۸

۷۷۳

۷۹

۲۹۹

۱۲۱

۶۳

۳۰

۳۰

۱۹

۱۸

۳۳

۸۶

۵۷

۲۹

۴۰

۳۴

۶۰

۸۳

۵۳

۵۳۸

۷۱

۲۸۱

۱۲۰

۳۳

۲۴

۳۳

۸

۱۳

۲۹

۹۱

۵۷

۲۵

۳۷

۳۶

۱۱۱

۵۵

۱۶۳

۲۱۰

۱۷۳

۱۵۳

۱۶۶

۷۵

۲۸

۹۲

۵۵

۲۸

۶۶

۱۴۲

۸۳

۶۰

۸۱

۸۲

۶۳

۴۹

۷۲

۹۵

۱۶۴

۷۷

۱۶۱

۵۳

۱۵

۷۷

۱۴۴

۲۴

۵۶

۱۵۷

۷۱

۲۹

۶۵

۱۱۷

۲۰

۳۱

۳۴

۵۴

۱۹۳

۴۶

۳۲۳

۴۲

۸

۳۳۱

۶۷

۱۲

۳۴

۳۵۴

۶۸

۱۱

۴۹

۱۵۶

۳۰

۱۶

۴۸

۴۰

۱۴۳

۶۲

۱۶۱

۴۰

۱۹

۸۳

۱۸

۵

۱۹

۱۳۸

۵۲

۱۱

۵۷

۶۲

۶۹

۹۱

۱۳۲

۸۹

۱۵۱

۸۹

۱۳۰

۸۹

۲۷

۹۲

۵۲

۲۵

۵۴

۱۳۷

۷۱

۳۸

۱۱۶

۸۰

۴۸

۴۳

۷۵

۱۳۵

۸۶

۱۰۸

۷۳

۲۰

۲۶

۳۱

۲۳

۱۲

۳۹

۶۵

۳۹

۳۰

۴۳

۲۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۸۳

۲۷۳

۱۵۷

۱۳۶

۱۵۰

۸۹

۳۱

۶۸

۴۱

۳۴

۷۲

۱۶۷

۹۵

۷۴

۱۱۸

۶۸

۵۲

۷۱

۷۸

۹۶

۸۹

۵۵

۱۵۰

۴۱

۱۷

۶۲

۵۲

۳۳

۴۶

۹۰

۲۷

۴۹

۶۸

۵۰

۴۱

۷۰

۷۱

۵۹

۶۹

۳۹

۱۴۵

۲۲

۱۳

۳۹

۳۲

۲۶

۵۱

۷۸

۳۷

۶۰

۷۸

۵۶

۱۰۳

۱۰۲

۱۳۶

۱۸۷

۱۳۳

۷۰

۲۰۴

۵۸

۳۷

۱۰۲

۷۹

۴۳

۱۵۰

۱۶۴

۱۰۶

۹۹

۱۰۳

۹۷

۶۸

۱۳۲

۱۳۴

۱۲۴

۱۳۱

۵۶

۱۵۴

۴۸

۱۸

۹۴

۴۰

۶۱

۸۷

۱۳۷

۷۲

۵۳

۱۱۱

۱۰۲

۷۸

۸۴

۷۲

۸۷

۱۴۳

۵۲

۱۳۲

۵۳

۱۰

۴۸

۳۸

۴۴

۶۴

۱۱۳

۴۷

۴۹

۷۵

۷۷

۶۳

۶۲

۹۸

۷۳

۹۳

۴۴

۹۸

۳۸

۱۶

۴۵

۲۹

۵۹

۴۰

۹۰

۳۸

۳۵

۶۷

۱۰۶

۱۱

۱۳

۱۵

۱۹

۲۱

۷

۴۶

۹

۱

۲۱

۷

۷

۱۶

۴۲

۳۷

۱۶

۲۱

۸

۵

۶

۱۰

۲۱

۵۵

۵

۱۱۶

۱۵

۱۳۱

۱۴

۵

۱۲

۱۲۲

۱۴

۸

۹

۵۲

۷

۷

۸

۶

۳

۳

۱۰

۴

۳

۲

۴

۴

۸

۴

۳

۷

۱

۱۵۲۵

۱۷۷

۲۱۹۰

۴۲۳۱

۲۸۳۶

۲۴۱۰

۳۵۶۶

۱۲۸۴

۴۶۹

۱۹۱۵

۱۰۴۶

۶۰۰

۱۲۸۷

۳۰۸۸

۱۶۱۷

۹۵۷

۱۶۹۸

۱۷۰۵