سه شنبه ۲ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۳۲:۴۶ بعد از ظهر

آگهی نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر بافق

کد خبر: 21976
تعداد بازدیدکننده: 202
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

آگهی نتیجه انتخابات

بدینوسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر بافق تابع بخش مرکزی شهرستان بافق می رساند با توجه به برگزاری اتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۳/۹۲ نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشتر رای به شرح ذیل می باشد.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی   

تعداد رای  

 

ردیف

نام و نام خانوادگی   

تعداد رای

۱

محمد حسن تشکری

۵۸۶۴

۲۰

ابوالفضل اکبر زاده مرشدی

۱۸۱۸

۲

واحد اخیگان

۵۲۹۷

۲۱

سید محمد رضا صدر

۱۷۷۷

۳

حسن ا میر زاده بافقی

۴۹۱۴

۲۲

علی میرابی

۱۷۰۵

۴

محمد رنجبر

۴۷۹۱

۲۳

سعید ملک زاده

۱۶۹۸

۵

مهدی طالعی

۴۲۳۱

۲۴

محمد باقر قائمی

۱۶۱۷

۶

محمد عباسی

۳۵۶۶

۲۵

غلامحسین شکوهی

۱۵۲۵

۷

مهدی رنجبر

۳۳۹۰

۲۶

سید حمزه حسینی نسب

۱۵۲۱

۸

محمد حیدری دهوئی

۳۲۱۰

۲۷

احمدرضا رضائی

۱۴۲۶

۹

حمید رضا فخاری زاده

۳۰۸۸

۲۸

عباسعلی فتوحی

۱۲۸۷

۱۰

محمد رضا دهقانزاده

۳۰۳۵

۲۹

علی اکبر عباسیان

۱۲۸۴

۱۱

محمد علی طالعی بافقی

۲۸۳۶

۳۰

مصطفی فتاحی

۱۰۴۶

۱۲

امیر رنجبر بافقی

۲۸۰۱

۳۱

محمود مرادیان

۹۵۷

۱۳

سید کاظم عباس زاده

۲۴۱۰

۳۲

جواد اعتمادی

۸۹۱

۱۴

محمد دهقان قطرمی

۲۳۰۸

۳۳

ناصر رنجبر

۷۴۵

۱۵

محمد رضا تفکری

۲۲۰۱

۳۴

حسین فتاحی فر

۶۰۰

۱۶

سید ابوتراب ضیایی

۲۱۹۰

۳۵

محمد مهدی عسکری

۴۶۹

۱۷

حمید رضا رنجبر

۱۹۲۳

۳۶

سید عبدالناصر حسینی

۴۱۵

۱۸

محمد علی فتاحی

۱۹۱۵

۳۷

حمزه حمزه

۳۴۷

۱۹

کاظم تفکری

۱۸۴۶

 

 

 

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شاکایات انتخاباتی می باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

مهدی خاوری- فرماندار