سه شنبه ۲ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۳۲:۳۲ بعد از ظهر

چند شعرکِ طنز

کد خبر: 22894
تعداد بازدیدکننده: 84
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۲

زبانم را گاز گرفتم

که نگویم

اما گفتم .

حالا من هستم و

یک اتاقِ گاز .

*کلاغِ خیس

خبر از باران آورد .

کلاغ ها

همیشه هم

بدخبر نیستند .

*حیوان

حیوان است .

نجیب هم که باشی

اسبی سوارت می شود .

*کلاغ ها

بی خودی شلوغش کرده اند

دیروز ، یک کلاغ بود و چهل درخت

امروز ، یک درخت است و چهل کلاغ .

اتفاقی نیفتاده

کلاغ ها

بی خودی شلوغش کرده اند .

جلیل زعیمیان ( صبا بافقی )