سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۱:۲۲:۱۰ قبل از ظهر

منوی خوشبختی ( ۲ )

کد خبر: 23715
تعداد بازدیدکننده: 78
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۲

[ رؤیاها ]

* رؤیاها را باید باور کرد و به آن ها احترام گذاشت .
* رؤیاها ، بال های زندگی اند . با آن ها می شود به زمان ها و مکان هایی دور و حتی غیرِ قابلِ باور و دور از ذهن ، پرواز کرد .
* رؤیاها ، بخشِ مهمی از زندگی ما را تشکیل می دهند . پس بدونِ رؤیا ، آن بخش مهم از زندگیِ ما حذف خواهد شد و قصه ی زندگی ، ناتمام خواهد ماند . داستانِ زندگی ، بی رؤیا ابتر است .
* رؤیاهای کودکانه ، پاک و لطیفند . پس باید همیشه کودک ماند و در رؤیاهای پاک اش غوطه ور شد .
* زندگی بی رؤیا همانندِ زمینی است بی آسمان و بی هوا که قادر به نفس کشیدن نیست .
* زندگی بی رؤیا در خود خفه می شود . رؤیاها ، روزنه هایی هستند بر روی پوسته ی زندگی .

[ اندازه ]

* کوچک یا بزرگ ؟
فرقی نمی کند .
مهم ، تناسب است .
* تناسب ، یکی از شروطِ زیبایی است .
* زیبایی ، یکی از شروطِ رضایتمندی .
* و رضایتمندی ، یکی از شروطِ خوشبختی .
* پس اندازه مهم نیست . مهم ، به اندازه بودن و تناسب است .

جلیل زعیمیان ( صبا بافقی )