چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۶:۴۶:۱۸ بعد از ظهر

کلاس اولی های بافقی بامدرسه آشنا شدند

کد خبر: 27800
تعداد بازدیدکننده: 210
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۲

DSC00122.JPG1000DSC00061 DSC00062 DSC00063 DSC00067 DSC00070 DSC00073 DSC00081 DSC00085 DSC00087 DSC00089 DSC00098 DSC00099 DSC00104 DSC00118 ارسال عکس: نگارنارگانی، دبستان غیرانتفاعی طوبی