یکشنبه ۶ام فروردین ۱۳۹۶ ۰۶:۰۲:۵۰ بعد از ظهر

ابروی تو جنبید و خدنگی ز کمان جست

کد خبر: 28344
تعداد بازدیدکننده: 45
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۲

ابروی تو جنبید و خدنگی ز کمان جست بر سینه چنان خورد که از جوشن جان جست
این چشم چه بود آه که ناگاه گشودی این فتنه دگر چیست که از خواب گران جست
من بودم و دل بود و کناری و فراغی این عشق کجا بود که ناگه به میان جست
در جرگه‌ی او گردن جان بست به فتراک هر صید که از قید کمند دگران جست
گردن بنه ای بسته‌ی زنجیر محبت کز زحمت این بند به کوشش نتوان جست
گفتم که مگر پاس تف سینه توان داشت حرفی به زبان آمد و آتش ز دهان جست
وحشی می منصور به جام است مخور هان ناگاه شدی بیخود و حرفی ز زبان جست