پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۴:۱۹:۳۷ قبل از ظهر

دوازدهمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد علم وفناوری بافق برگزار گردید.

کد خبر: 28479
تعداد بازدیدکننده: 70
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۲

دوازدهمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد علم وفناوری بافق برگزار گردید.

IMG_2308

در این جلسه از هفت طرح ارائه شده ،چهارطرح جهت پذیرش در مرحله پیش رشد موافقت گردید. این جلسه برای پذیرش از هسته ها و شرکت هایی صورت می گیرد که با ایده های نو که دارای فناوری بوده و قابلیت تجاری سازی داشته با شد و همچنین بازار هدف آن به نحوی مشخص گردیده است پذیرش می شود .

پذیرش ۶ماه به صورت پیش رشد و در صورت موفقیت در تکمیل و ارائه ایده محوری با پذیرش در مرحله رشد به عنوان شرکت دانش بنیان سه سال تحت حمایت پارک علم و فناوری و معاونت فناوری  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  قرار می گیرند که این حمایت ها تحت قالب حمایت های معنوی و مالی ، حقوقی می باشد.