پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۲:۰۴:۰۶ قبل از ظهر

ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم

کد خبر: 28664
تعداد بازدیدکننده: 57
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۲

ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم

                                                     گر همه زهرست چون خوردیم ساغر نشکنیم

       پیش ما یاقوت یاقوتست و گوهر گوهر است

                                                            دأب ما اینست یعنی قدر گوهر نشکنیم

          هر متاعی را در این بازار نرخی بسته اند

                                                           قند اگر بسیار شد ما نرخ شکر نشکنیم

               عیب پوشان هنر بینیم ما طاووس را

                                                              پای پوشانیم اما هرگزش پر نشکنیم

          ما درخت افکن نهایم آنها گروهی دیگرند

                                                       با وجود سد تبر، یک شاخ بی بر نشکنیم

       به که وحشی را در این سودا نیازاریم دل

                                                  بیش از اینش در جراحت نوک نشتر نشکنیم

 کمال الدین محمد وحشی بافقی