چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۱:۱۳:۱۱ قبل از ظهر

بستگی به نحوه پرسش شما دارد

کد خبر: 33420
تعداد بازدیدکننده: 105
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۲

در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد:
فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟
ماکس جواب می دهد: چرا از کشیش نمی پرسی؟
جک نزد کشیش می رود و می پرسد:
جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم؟
کشیش پاسخ می دهد: نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.
جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.
ماکس می گوید: تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نکردی.
بگذار من بپرسم.
ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد:
«آیا وقتی در حال سیگار کشیدن هستم می توانم دعا کنم؟»
کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد: «مطمئناًً، پسرم. مطمئناً»
نتیجه:
بعضی‌ وقت ها پاسخی که دریافت می کنید، بستگی به نحوه پرسش شما دارد.
ارسالی :محمد خواجه پور