یکشنبه ۷ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۱۰:۲۵ قبل از ظهر

تقدیر و تشکر

کد خبر: 34385
تعداد بازدیدکننده: 93
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۲

بدینوسیله از زحمات بی شائبه جناب آقای دکتر حسین اعراب شیبانی،متخصص محترم قلب و عروق،شاغل در بیمارستان ولیعصر بافق ،در خصوص رسیدگی به وضع بیمار حسین رنجبر بافقی و بهبودی حال ایشان،کمال تقدیر و تشکر را به عمل می آوریم.
خانواده حسین رنجبر بافقی