شنبه ۶ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۳۱:۰۹ قبل از ظهر

پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق برگزار شد

کد خبر: 34397
تعداد بازدیدکننده: 62
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲

پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی  – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق در اتاق کنفرانس شهرداری این شهر برگزار شد.

20140127_195635

در این جلسه بندهایی از اهداف طرح پیشنهادی تشکیلات کارگروه فرهنگی  – آموزشی توسعه شهرستان بافق ارائه شده توسط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد اعضاء نقاط قوت و ضعف طرح پیشنهادی و مطالب مورد نظرشان را بصورت مکتوب تا یک ماه آینده به دبیر کارگروه تحویل نمایند.

20140127_195714

ارائه پیشنهادهایی برای انجام فعالیتهای فرهنگی شهرستان و نیاز مبرم شهر به یک فرهنگسرا از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

20140127_195656

شایان ذکر است کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه شهرستان بافق از جمله  ۵ کارگروه این مجمع است که هرماه یکبار تشکیل جلسه داده و ضمن ارائه پیشنهادهای فرهنگی به مسؤلین نتایج بدست آمده این نشستها را در مجمع فصلی این مجمع ارائه می دهد.