چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۴۷:۲۲ قبل از ظهر

زورگیری را تعریف کرده شکل آنها را بکشید

کد خبر: 35677
تعداد بازدیدکننده: 300
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲

 

واضح و مبرهن است که زورگیری کاربدی است ولی در آینده می‌خواهیم زورگیر شویم البته نه «خرده پا» بلکه «بزرگ پا » زورگیری به شکل‌های زیر است:
خرده پایان:
این طبقه از موجودات معمولاً ‌با تیغ و شیء تیزی و کمی گردن کلفتی و زور بازو، کیفی، ‌موبایلی یا نهایتاً‌ وجه یارانه را از کف آدم‌ها می‌گیرند والبته زود سرشان بر بالای دار است. چون زورشان پر زور نیست.
ریز پایان:
معمولاً از چای گران قیمت استفاده می‌کنند و کار اون ور و این ور میز راه می‌افتد و اگر این نوع زورگیران روزی «بی‌چشم و رو» شوند و«حق وحساب» را رد نکنند به زودی از زورگیری می‌افتند و لاستیک زورگیریشان پنجر می‌شود.
خبره زورگیران:
تحصیلات بالا دارند و «پول جان»می‌گیرند ولی «زیر میز» می‌گیرند به دفترچه بیمه و بیمه گران و بیمه شدگان حساسیت دارند «می‌خوای بخواه نخواهی نخواه» شعارشان است و گاهی هم زورشان بی حساب نیست.
درشت گیران پرزور:
این‌ها از عظیم جثگان و پیل نشانان هستند که از درشتی و عیانی به چشم نیایند دوزیست هستند سرشان پیدا ولی دمشان که به جاهایی وصل است ناپیداست.
از دور دستها که خورده بودند الان می‌خورند و فرداها هم خواهند خورد. با لطایف الحیل و به نرمی چنان زور می‌گیرند و از جیب ملت می‌برند که گوش می‌شنود و چشم نمی‌بیند و عادی عادی در وصف عظمت تریلیارد – ریال بی ارزش و میلیاردها دلار. باید گفت این پر زورگیران گاهی که «خط روی خط» می‌افتد قابل دیدن هستند و ما را با آنها کاری نیست، چون زورشان پر زور است.
شاید هم وقتی آنها را دیدیم دستی بر سینه بگذاریم، ‌کلاهمان را از سر برداریم، تا حدی کمرمان را هم خم کنیم و احترامات فائقه به جای آوریم.

آیینه یزد