شنبه ۶ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۱۷:۳۸ قبل از ظهر

برگزاری کارگاه آموزشی تساوی حقوق زن و مرد در دانشگاه پیام نور بافق

کد خبر: 36601
تعداد بازدیدکننده: 105
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۲

 

aaa

اولین کارگاه آموزشی درنیمسال دوم سال۹۳-۹۲برای دانشجویان باحضور استاد خانم ابراهیمی درمرکز بافق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : این کارگاه آموزشی باحضور استادر خانم ابراهیمی باعنوان تساوی حقوق زن ومرد بله یاخیر , دردانشگاه برگزار گردید وبا استقبال دانشجویان مواجه شد.

در این جلسه پس از بررسی تفاوتهای زن ومرد ازنظر جسمانی ، روانی وحقوقی بیان شد در اسلام حقوق زن ومرد برابر است ولی مشابه نیست .

ابراهیمی در بخشی از سخنان خود گفت: دربرابرهرحقی تکلیف نیز ایجاد می گردد لذا عدم تشابه حقوق زن ومرد ازآن منشاء می گیرد .درضمن درخصوص موارد ذیل نیز بحث وگفتگوشد .

۱ – دیه    ۲ – ارث     ۳ – تنبیه زوجه     ۴ – قضاوت