شنبه ۶ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۷:۴۴ بعد از ظهر

اسامی برندگان مسابقه منابع طبیعی

کد خبر: 37108
تعداد بازدیدکننده: 125
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

نقاشی زیر۷ سال

نازنین زینب دهقان بهابادی

زهرا صباغیان

۶

نقاشی در بخش مدارس

صفورا خانی

اول ابتدایی

حدیثه پورمیرزایی

اول ابتدایی

امین قاسم زاده

اول ابتدایی

سحر عباسی

اول ابتدایی

فرزاد برزگری

اول ابتدایی

سمانه طالعی

دوم ابتدایی

زهرا شفیعی

دوم ا بتدایی

-۱۰

حدیثه حیدری

دوم ابتدایی

-۱۱

هدیه السادات میرطاهری

دوم ابتدایی

-۱۲

مهسا محمدعلیزاده

سوم ابتدایی

-۱۳

فاطمه تشکری

سوم ابتدایی

-۱۴

محدثه برزگری

سوم ابتدیی

-۱۵

زهرا دهستانی

چهارم ابتدایی

-۱۶

زهرا کوشکی زاده

چهارم ابتدایی

-۱۷

رقیه ثوامری

چهارم ابتدایی

-۱۸

زهراسادات میرترابی

پنجم ابتدایی

-۱۹

حدیث السادات ناظری

پنجم ابتدایی

-۲۰

مهدیه جاوید

پنجم ابتدایی

-۲۱

سارا عباسی

پنجم ابتدایی

-۲۲

مریم برزگری

ششم ابتدایی

-۲۳

فرحناز خواجه بافقی

ششم ابتدایی

-۲۴

فریبا خواجه بافقی

ششم ابتدایی

-۲۵

علی شمس الدینی

اول دبیرستان

-۲۶

فاطمه کارگران

اول دبیرستان

نقاشی در بخش دانشگاه

-۲۷

محبوبه قدوسی

نقاشی در بخش آزاد

-۲۸

محمدباقر قائمی

کاریکاتور در بخش مدارس

-۲۹

زهرا برزگری

سوم ابتدایی

-۳۰

ایمان سرایانی

دبیرستان

کاریکاتور در بخش آزاد

-۳۱

طاهره فتاحی

مقاله در بخش مدارس

-۳۲

حسین حیدری

پنجم ابتدایی

-۳۳

نادره ناظری

ششم ابتدایی

مقاله در بخش آزاد

-۳۴

سکینه حیدری

پایگاه زینبیه (س) روستای کوشک

-۳۵

مهدیه زمان پور

-۳۶

فرشته رنجبر

شعر در بخش مدارس

-۳۷

فاطمه سادات میربافقی

ششم ابتدایی

شعر در بخش آزاد

-۳۸

محمدعلی قاسم زاده

عکس در بخش مدارس

-۳۹

مبینا نوری

سوم ابتدایی

عکس در بخش آزاد

-۴۰

نجمه خاکدان

-۴۱

حسین حیدری

-۴۲

علیرضا یحیی زاده

زیباترین گلدان در بخش مدارس

-۴۳

سیدسجاد میزان عدل

پیش دبستانی

-۴۴

ثناسادات متین

اول ابتدایی

زیباترین گلدان در بخش آزاد

-۴۵

سیمین بینش

-۴۶

کانون پرورش فکری کودکان

مسابقه بادبادک ها

-۴۷

فرزانه نجیبی

-۴۸

محمدصالح رنجبر

-۴۹

محسن برزگری

-۵۰

مهدی رضایی

-۵۱

سیدمحمد شمس الدینی

-۵۲

صدیقه آقابابایی

-۵۳

مرضیه فتوحی

-۵۴

محمدصالح عسکری

-۵۵

فرزاد برزگری

-۵۶

متین اکبری