جمعه ۵ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۲۰:۴۹ قبل از ظهر

گزارش تصویری عزاداری وفات حضرت زینب (س) در بافق

کد خبر: 41065
تعداد بازدیدکننده: 88
تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

عکس:علی محمد کوشکی زاده

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53397.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53398.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53399.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53400.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53401.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53402.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53403.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53405.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53406.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53407.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53408.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53409.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53410.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53411.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53412.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53413.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53414.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53418.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53419.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53420.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53421.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53422.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53423.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53424.jpeg