پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۴۱:۳۱ قبل از ظهر

گزارش تصویری یادواره شهدای پشتیبانی و تدارکات استان یزد و ۲۶۶ شهید شهرستان بافق(۱)

کد خبر: 41128
تعداد بازدیدکننده: 126
تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

یادواره شهدای تدارکات و پشتیبانی استان یزد و ۲۶۶ شهید شهرستان بافق  شامگاه پنج شنبه در امامزاده عبدالله (ع) بافق برگزار گردید.

این مراسم با حضور جت‌الاسلام علی شیرازی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه قدس ،حجت‌الاسلام سید جواد سلیمانی امام جمعه بافق ، دکتر طالبی معاون سیاسی امنیتی استان یزد، سردار فتوحی فرماندار سپاه الغدیر استان ،فرماندار،فرماندهان نواحی مقاومت بسیج،و مردم ولائی بافق و بویژه خانوادهای معظم شهداء وایثارگر تدارکات وپشتیبانی استان وشهدای بافق برگزار گردید.

MTB_0246عکس: محمد هادی فتاحی بافقی

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53495.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53496.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53497.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53498.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53499.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53500.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53501.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53502.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53503.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53504.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53505.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53506.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53507.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53508.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53509.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53510.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53511.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53512.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53513.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53514.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53515.jpeg

 

 

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53516.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53517.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53518.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53519.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53520.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53521.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53522.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53523.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53524.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53525.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53526.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53527.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53528.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53529.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53530.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53531.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53532.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53533.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53534.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53536.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53537.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53538.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53540.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53541.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53542.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53543.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53544.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53545.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53546.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53547.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53548.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53549.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53550.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53551.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53553.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53554.jpeg

 

۱ نظر

 1. بافقی جبهه نرفته می‌گه:

  ﺑﻲ ﻣﻬﺮ رﺧﺖ روز ﻣﺮا ﻧﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ
  وز ﻋﻤﺮ ﻣﺮا ﺟﺰ ﺷﺐ دﻳﺠﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﻫﻨﮕﺎم وداع ﺗﻮ ز ﺑﺲ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻛﺮدم
  دور از رخ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻧﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﻣﻲرﻓﺖ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ز ﭼﺸﻢ ﻣﻦ و ﻣﻲﮔﻔﺖ
  ﻫﻴﻬﺎت از اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  وﺻﻞ ﺗﻮ اﺟﻞ را ز ﺳﺮم دور ﻫﻤﻲداﺷﺖ
  از دوﻟﺖ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﻛﻨﻮن دور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ آن دم ﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﺪ
  دور از رﺧﺖ اﻳﻦ ﺧﺴﺘﻪ رﻧﺠﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﺮا ﭼﺎره ﻫﺠﺮان ﺗﻮ ﻟﻴﻜﻦ
  ﭼﻮن ﺻﺒﺮﺗﻮان ﻛﺮدﻛﻪﻣﻘﺪور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  در ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا آب روان اﺳﺖ
  ﮔﻮ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ رﻳﺰ ﻛﻪ ﻣﻌﺬور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﺣﺎﻓﻆ ز ﻏﻢ از ﮔﺮﻳﻪ ﻧﭙﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه
  ﻣﺎﺗﻢ زده را داﻋﻴﻪ ﺳﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ