سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۴:۰۴:۳۴ بعد از ظهر

آیندگان چگونه قضاوت خواهند کرد؟

کد خبر: 43160
تعداد بازدیدکننده: 185
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۳

22222-80x80

شب گذشته ناخودآگاه به فکرآیندگان افتادم واینکه چطوردرباره ما قضاوت خواهند کرد.

سالها قبل قراربودگمرکی دربافق ایجاد شودکه گمرک بندرعباس رابه چالش بکشدبا وساطت مسئولین دلسوزاستان این گمرک ازبافق جداشد تادریزد ایجاد شوددرهمین حال مسئولین کرمان پیشدستی کرده آنرا به سیرجان انتقال دادندهمینطور قبل ازآن ذوب آهن ازبافق جداشده بودتابه یزدبروداما ازاصفهان سردرآوردالبته لیست کردن موارد فوق نمکیست برزخمی کهنه اما بخوانید وخود قضاوت کنید.

۳- وضعیت معدن چغارت را بهترازمن میدانیدلطفا درلیست قرارش دهید

۴-کلنگ احداث کارخانه فولاد توسط معاون اول رئیس جمهوروقت دربافق به زمین خورد ودراردکان توسط رئیس جمهورافتتاح گردید

۵- معدن چادرملوازبافق جداشد وبه اردکان واگذارگردید

۶-معدن d19از بافق جداشد وبازهم به اردکان رسید

۷-از هشت طرح فولاد دولتی کشورفقط فولاد بافق به بخش خصوصی واگذارشد وبلاتکلیف گردید

۸-کویردره انجیربافق به واسطه زیستگاه یوزآسیایی تغیرنام دادوبنام اردکان به ثبت رسید

۹- روستای آریزکه مالکیت آن به بزرگان بافق میرسد به اردکان واگذارشد

۱۰- بندرخشک بافق به مهریزواگذارشدتاداغ نماینده مشترک همیشه برپیشانیمان باشد جالب است بگویم این بندردربافق افتتاح شد حتی مسئول هم برای آن مشخص گردیده بود

۱۱- شهر بهابادادعای مالکیت معدن چاه گز وتعدادی ازروستاهای بافق رادارد وبراین خواسته پافشاری میکند

۱۲- تعمیرات بافق که مربوط به دوراول سفرهای استانی رئیس جمهورقبل بودکم کم درحال انتقال به شهرهای کرمان وطبس ویزد وسیرجان میباشد.البته مصوبه ایجادتعمیرات اساس بودوانجام نشد درعوض تعمیرات جاری هم به این روز افتاد

۱۳- شرکتی چینی برای تعمیر لکوموتیوهای خود چهل نفررااستخدام کردسوله تحویل گرفت وتجهیز کرد ولی بنا به دلایلی کل کارگاه خودرا به سیرجان منتقل نمود

۱۴- ذوب روی بافق درخط مرزی بافق ویزد احداث گردید تادرصورت نیاز مرزچند متری عقب نشینی کند

۱۵-یوزآسیایی که بیشترین حضورش دراطراف بافق حتی درشهربافق به ثبت رسیده است نمادش دراردکان ثبت شد

۱۶- …………….

راستی آیا میدانید تامدتی قبل مسئولین اردکان پیگیرانتقال مرکزپرورش آبزیان بافق به اردکان بودند؟

ظاهرا شهرماجذابیتهای زیادی برای اطرافیان داردوبه نظرمیرسد مابرای آیندگان درقبال ازدست دادن موارد فوق چیزی درچنته نداریم حتی نتوانستیم مثل شهرهای فاقدمنابع وعادی پیشرفتی داشته باشیم .دوستی میگفت یهودیان برای بدست آوردن فلسطین ابتداشروع به خرید زمینهای فلسطینیان حتی باقیمت بالاترکردندولی ما منابع رادادیم وپول آن هم درشهرهای دیگر زیرگذروروگذرشد.شاید مسئولین مقصرباشند اما ما هم بی تقصیر نیستیم.هراتفاقی افتاد بنوعی فرزندان خودرا مقصر کردیم.البته این را هم میدانیم که بسیاری از ضربه هایی که خوردیم ازخودی بود.فراموش نمیکنم دردوردوم سفرهای ریاست جمهورقبل توسط فرمانداربومیمان بنری درب فرمانداری نصب شده بود وبه مردم بافق تبریک گفته بود که هفتادوپنج درصد ازمصوبات دوراول سفرهادربافق انجام شده است.بنظرشما تاکنون پنجاه درصد مصوبات انجام شده؟آیا کسی اعتراضی کرد؟دوستی میگفت درزمان بازدید یکی ازمسئولین ازیکی ازشهرهای استان مردم برای نشان دادن بدی آب وهوادراین شهر پشت بامهایشان با پنکه گردوخاک کرده بودند تاامتیازی بگیرندامامااگرمسئولی به شهرمان آمد اوراچشم بسته به آهنشهربردیم وداشته های شهرمان را به رخش کشیدیم ونگذاشتیم وضع خیابانها ومعابرراببیند .براستی که مانسل سوخته هستیم تابودیم جنگ بودوتحریم بود وتورم. همچنین تعرض شهرهای دیگربه شهرمان که خوشوقتانه قانونی هم بوده است.البته مابافقیها علاوه برموارد فوق از نداشتن امکانات هم رنج بردیم وتحقیرشدیم.بعدازمرگمان هم به بی عرضگی وازدست دادن منابع درمقابل هیچ.متهم میشویم ودرگورتنمان را می لرزانند.ازنظرمن آیندگان حق دارند به بدترین شکل درباره ماقضاوت کنندچون مسئولینمان میزهایشان را چسبیده اند ومردم کارهایشان راهرگزمتحد نبودیم وظاهرا دوست وازپشت بهم خنجرزدیم.درهمین قضیه سنگ آهن ببینید مردم به چندگروه تقسیم شده اند.تعدادی کارگرسنگ آهن اعتصاب کردند تعدادی ازمسئولین سنگ آهن به این اعتصاب اعتراض دارند چون…بازاریان با یک پارچه نه با اعتصاب کارگران راهمراهی کردند.تعدادی ازمسئولین شهرمیزهایشان را سخت چسبیده اند که مبادا این اعتصاب باعث لقی پایه های میزشان شود.تعدادی ازمردم بازبان همراهی میکنند نه درعمل تعدادی بی طرفند تعدادی مخالفند تعدادی میگویند دیگی که برای ما نمیجوشد …..تعدادی مشغول ماهیگیری دراین آب گل آلودند.گروهی سنگ حزب وجناح خودرا به سینه میزنند………

راستی با اینهمه بخششی که به اطرافیان واستان کردیم آیا جایگاهی هم داریم؟ساده بگویم..نه..چرا که هیچگاه نتوانستیم از حقمان دفاع کنیم همیشه حقمان را خوردند وپایمال کردند وما بی تفاوت بودیم.البته این حرفها باعث ناراحتی دوستان میشود اما حقیقت را نمیتوان کتمان کرد گاهی باید نگاهی به گذشته کنیم وحال وروزمان را بسنجیم .

همشهریان بابی تفاوتی وچند دستگی قرارنیست بجایی برسیم پس بیائید متهد باشیم ودست دردست هم نهیم به مهر…

حال به نظر شما آیندگان چگونه قضاوت خواهند کرد؟؟؟

 

محمدرضا رضایی بافقی

 

 

 

 

 

 

۲۲ نظر

 1. بافقی می‌گه:

  خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشان بخواهند
  آیا به نظر شما ارزش ندارد این ایه را بنر کرده بر سردر بافق سنگ آهن بافق و مرزهای بافق نصب کنیم و حداقل به این یک آیه عمل کنیم

 2. دوست می‌گه:

  رضایی عزیز وقتی شهر ما کوچکتر ندارد و همه خود را بزرگ و عقل کل می دانند این مشکلات بوده و خواهد بود

 3. اشنا می‌گه:

  مردم عزیز. بافق فقط و فقط اتحاد

 4. پرستو می‌گه:

  با توجه به مواردذکرشده مانده ام چه بگویم فقط متاسفم ازاین همه بی تفاوتی……ا

 5. امیررضا می‌گه:

  سلام آقای رضایی آفرین بخاطر اینمقاله زیبا.بااین اوضاع احوال واین ناحق واگذار کردن سرمایه هاومنابع ومعادن وسایر امکانات فکر کنم تاچند سال آینده دیگر نامی از بافق نخواهد ماند.آقای ۱ مگردرقضایای اخیر چغارت خودمان نخواستیم سرنوشتمان تغییر کنه مگر بیش از یکماه نیست که بخاطر گرفتن حقمان چغارت باهم متحدیم ولی دریغ از گوشه چشمی نظر مسئولین کشوری بما.فکر کنم اصلا ما رانمی بینندوصدای ما را نمیشنوند..ای بافق ای وطن عزیزم میخواهم باصدای بلند برای غریبی و مظلو میتت گریه کنم وشیون سردهم.خداوندا خودت به داد مردم بافق برس….

 6. سید امین رضوی می‌گه:

  به نظر بنده، بزرگترین چیزی که به ما ضربه زده است، میزان سنجش افکار عموم است. یعنی ترازویی که عموم مردم بافق ، با آن عملکردها را می سنجند. این ترازو، به روز نیست. این ترازو، در تحجر ، باقی مانده است. باید علم و سواد مردم، بروزتر شود تا ترازویی جدید برای سنجش اعمال و عملکرد مدیران، به دست آید. دیروز، دوستی در صحن امامزاده به من می توپید که باید جواد عسکری برود. گفتم، خب، چه کسی جایش را بگیرد، گفت یاراحمدی. گفتم، هر دو مدیر بوده اند، می توانی عملکردشان را بسنجی؟ جوابش را خوب دقت کنید. کاری به راستی و درستی اش ندارم. (گفت: یاراحمدی مسجد جامع را ساخت. ولی جواد عسکری اگر دستگاهی هم برای بیمارستان خرید، یا فاضلاب شهری را، یا اگلومراسیون را راه انداخت، یا میدان ورودی را می سازد، یا حقوقهارا بالا برد، یاگندله را راه انداخت … همه و همه اش بخاطر این است که …) این معیار سنجش در شهر ماست. تا مادامیکه سطح سواد و آگاهی مردم ما، خصوصا جوانان ما، بروز نیست و از دنیای قدیمی و بن بست فکری پدرانشان، بهره می گیرند همینیم. نمی توان همه حرفها را زد. این چیزی است که بسیاری می دانید. نگاهی بیاندازید ببینید، چقدر کتابخانه و کتابخوان داریم، چقدر مدارس پیشرفته داریم. سواد مدیرانمان در چه حدی است. همینها که اکنون دم از مسئولیت و مدیریت بر شهر می زنند، توان نوشتن یک نامه را دارند؟ توان خواندن یک متن انگلیسی را دارند؟ میدانند علم روز مدیریت در دنیا بر چه مبنایی است؟ خیر. نمی دانند. سالها، در دوره مدیریت های دولت گذشته، همین اوضاع را داشتیم. یادمان نرفته علی آبادی، به عنوان رئیس اوپک، ده دقیقه از روی نوشته انگلیسی خواند و ۱۷۵ غلط تلفظ کلمه داشت که دنیا به ما خندید. هنوز مدیران ما املای کلمات را بلد نیستند. چرا ؟ چون متر و معیار سنجش عملکرد مدیران، هر چیزی بجز سواد است. مردم نیز، معیار سنجششان، غلط است. ازاینرو، این تفرقه ها پیش م یآید. وقتی اینقدر مردم را ساده لوح می پندارند، که در دنیای اطلاعات و ارتباطات مدرن امروز، که هنوز گل مسی خشک نشده، و بازی به پایان نرسیده، عکس خوشحالی طرفداران آرژانتین را بنده روی موبایلم، مستقیم از برزیل از داخل ورزشگاه، گرفته ام، شورای شهر به مردم می گوید: مسئولین بالا، فکر می کردند که معدن سنگ آهن بافق، متروکه است!!!!!!!!!!!!!!!! آخ که چقدر مردم را … فرض می کنیم و برای رسیدن به منافع، آینده را نابود می کنیم. باشد تا بدانیم، خود ما سازنده آینده شهرمان هستیم. اندکی کتاب بخوانید، اندکی تلویزیون کمتر ببینید، به همان میزان که به مراسم روضه خوانی و هیئتهای مذهبی می روید، به کتابخانه ها هم سری بزنید. این تنها راه است.

 7. فرنود راستگو می‌گه:

  خب که چی ….

 8. امیر می‌گه:

  ازماست که بر ماست
  دقیقا سطح تعمق و آگاهی دربیداری مردم نقش دارد اهانت به فرهنگیان نباشد بچه های ما سواد روخوانی ندارند چه برسد به اینکه بدانند آریز کجاست آنومالی وd19و اساس یعنی چه راستی فکر کردید تصمیم گیران آموزش وپرورش شهر ما از یک باند هستند وفقط تو فکر منافع شخصی خودشوننن میدانیددولت تدبیر وامید هنوز تو اداره آموزش وپرورش بافق نیامده

 9. بافقی می‌گه:

  به نظر بنده حرفی که خیلی از مسئولین سابق بافق به آن رسیدند مشکل ما نبودن بزرگتر در بافق است که حرف اول وآخر را بزند.

 10. امیر حسین کارگران بافقی می‌گه:

  سلام آقای رضایی ما اگر می توانستیم الان هم قضاوت کنیم می کردیم و جلو مشکلات را می گرفتیم حیف که این حق را نه گذشتگان داشتند نه ما داریم نه آیندگان .شما دارید اصل مشکل را میگویید .آقای رضوی چند پهلو صبحت مکنید کدام یک از مدیران نامبرده توسط شما معیار های شما را دارد آقای رضوی یاراحمدی چند وقت سرکار بود اگر بیشتر مانده بیشتر کار نمیشد آقای رضوی منصف باش منصف باش !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  به امید ایرانی آباد

 11. دوستدارRP می‌گه:

  آقای رضایی ،خود کرده را تدبیر نیست.لطفا دعوای بین شهرها راه نیندازید.اگر قرار است صحبت کنید،ملی حرف بزنید.
  اگر تیزر تیم ملی فوتبال را دیده باشید بازیکنان خطاب به ملت می گویند:ما با هم خوشحال می شویم یا با هم ناراحت می شویم.فکر کنم جواد نکونام در آخر این جمله را می گوید.در سایت اشتراک فیلم آپارات یا یوتوب نگاه کنید.

 12. 123 می‌گه:

  همینطور که ما برای گذشته ها قضاوت می کنیم آنها هم برای ما قضاوت می کنند

 13. محمد شهرآبادی بافقی می‌گه:

  آقای رضوی
  ترازوی شما چیست؟
  با پول کار میکند یا خیر خواهی
  دنیا را میسنجد یا آخرت
  وضع حال برایش خوب است یا آینده
  شما که میگویید مردم کتاب بخوانند
  کدام مدیر بن کتاب به مردم داد وکدام مدیر MP4چینی به دانش آموزان
  با سی دی های رزتا میشود انگلیسی یاد گرفت یا نه
  تخصص بهتر است یا تعهد
  اگر مدیری در رشته تخصصی دکتری داشته باشد بهتر است یا فوق دیپلم غیر مرتبط
  دنیا دیده باشد بهتر است یادم بزرگان سیاسی رادیده
  اینکه کدام بهتر است مهم نیست
  اینکه کدام تقوا دارند وازخدا میترسند مهم است
  مهم خدا،آخرت،سعادت ،آبرو،مردم داری ومکارم اخلاق است.
  هرکس مدیری را می پسندد که دوست دارد مثل اوباشد

 14. علی می‌گه:

  سنگ اهن رفت زیاد دست پا نزنید بگذارید کارگران بدبخت کارشان را از دست ندهند

 15. دلرحم ودلسوزبافق می‌گه:

  آقای رضایی ازبافق ما تصویرخوبی ،بحق یاناحق(نمی دانم) ترسیم نکرده اند.بایستی دراین زمینه کوشید

 16. علی می‌گه:

  جناب اقای امیر دولت تدبیر وامید در اموزش وپرورش استان هم هنوز نیامده که در بافق بیاد نیروهای استان هم همه از. بچه. ستاد های دیگه هستند در بافق که همه میداند چه خط وفکری. حاکم شد

 17. arezoo می‌گه:

  آقای رضایی.دمت گرم
  ولی کار ازین حرفا گذشته.کی دیگه فکر آیندگانه
  خودمون تو بلاتکلیفی دست وپا میزنیم

 18. استاد می‌گه:

  اوضاع فعلی بافق به خاطر نبود اتحادو همدلی از دوران گذشته تا به حال است.اما هنوز دیر نشده.بیاید با اتحاد وهمدلی به فکر جبران گذشته و هموار کردن راه برای ایندگان باشیم.

 19. معلم می‌گه:

  سلام
  در جواب آقای امیر شماره ۸باید بگویم ما هر کجا کم آوردهایم به مدرسه و فرهنگیان نسبت داده ایم به عنوان یک معلم تا حدودی گفته شما را قبول دارم ولی این را می دانم که کودکان ما بیشترین ساعات روز را در محیط خانواده به سر می برند ولی آیا شما به عنوان یک پدریا برادر که در شهر بافق زندگی میکنید چقدر برای شناساندن شهر خود به آنها وقت گذاشته اید .یا به قول آقای رضوی فقط و فقط دیدگاه های خود را در مغز آنها کرده اید نسل امروز ماجلوی دماغشان را نمی بینند بی انگیزه و بی مبالات هستندپس به جای آنکه سعی کنیم تنهادغدغه نان و آب یا لب تاب و ای پد وگوشی مدل بالای آنها را داشته باشیم به فکر آینده آنها باشیم حس اعتماد به نفس البته نه از نوع کاذب را در انها تقویت کنیم
  شاید دو وجب دورتر از نوک دماغشان را هم ببینند

 20. ناصر می‌گه:

  با سلام
  آقای رضایی واقعا حقیقت رو گفتید من نمیدونم آقای رضوی چرا همیشه میخواهند تفرقه افکنی کنند و کارهای دولت قبلی رو بد جلوه بدهند و کارهای این دولت رو خوب .آقای رضوی داخل بد بازی شدید بازی سیاست شما رو گمراه کرده و خواهشا با هم اتحاد داشته باشید و بین مردم تفرقه نیندازید .آخه شما با سواد هستید .

 21. اسی می‌گه:

  اقای رضای مقاله خیلی خوبی نوشتی ولی حیف که ما بافقیها خودمان مقصریم.بجای اتحاد زیراب هم میزنیم

 22. اسی می‌گه:

  بزاربرسر ما بافقیها بیاید.وهمه ی بافق ببرند.مدیر غریبه میاد کار کنه تخریبش میکنیم.جوری برخورد میکنیم.که هرگزدلگرم نیست کار کنه.بومی میاد سطح توقعات ما خیلی بالاست.وخرابش میکنیم.به هیچ سراطی مستقیم نیستیم.وزیراب هم میزنیم..