یکشنبه ۷ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۳۶:۳۷ قبل از ظهر

بیاییم جلوی ازدواج را بگیریم ؟

کد خبر: 43964
تعداد بازدیدکننده: 107
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۳

 

 

 بیاییم جلوی ازدواج را بگیریم ؟
شاید موضوعی که خواهید خواند بحث داغ روز نباشد ولی قطعا موضوعیست که صورت  جامعه را سرخ کرده است. هر چند این روزها و سالها جامعه از هر طرفی که نگاه کنی در حال سیلی خوردن است ، از فرهنگ و اجتماع و اقتصاد و … .
یکی از مهمترین دغدغه های یک فرد مجرد و پدرومادرش ازدواج است که البته همه ما کم و بیش با آن فضاهای خوش و سختش آشنا هستیم ولی شاید کمتر توانستیم جواب دقیق و پربارتری برای سوالات و ابهاماتش پیدا کنیم . لذا کمتر رسیدیم به نتیجه بهتری برای خود و راهنمایی اطرافیانمان که : کی ، چگونه ، با چه کسی ، با چه هدفی ، در کدام شهر و دیار ، در کدام طایفه ، با چه شرایطی ازدواج کنیم ؟ شاهد این ادعا ، متاهلانید که پس ازچندی به این نتیجه می رسند که بد انتخاب کردند و متاسفانه کارشان به عرصه ای از زندگی میرسد که عرش خدا را به لرزه در می آورد . همان طور که ستون های فرهنگی – اجتماعی جامعه را منفجر می کند و ترکش هایش سالیان سال بر چهره جامعه خود نمائی میکند .
آری طلاق مورد بحث و یکی از سیلیهای امروز جامعه ، مطلبیست که میخواهم باهم چند لحظه ای در کنارش بنشینیم.
براستی چه می شود که یک زندگی به اینجا میرسد ؟ چرا این زندگیها که با شور و شعف ، عشق و همدلی آغاز میشود پس از چندی غده میشود ، بمب میشود و میترکد ؟ چه کسی مقصر است ؟ آنکه بله گفته یا آنکه بله گرفته ؟ آنکه شاهد بوده یا آنکه دویده و خرج کرده تا بساط شادی آن پیوند مبارک را برای اطرافیان و زوجین فراهم کند ؟
براستی چه میشود که طلاق رخ میدهد ؟ عامل یا عاملان ، دلیل یا دلایلش کجاست ؟ آیا فرهنگ غلط ازدواج ، یکی از دلایلش نیست ؟ این روزها آمار طلاق علی الخصوص زندگیهای کم عمر بیشتر شده ، چرا ؟ این روزها چرا این کلمه را می توان بدون واهمه و دلهره حتی در یک زندگی تروتازه ، شنید ؟ چرا این روز ها کسی از طلاق نمیترسد و در هر اختلاف نظر و بحث کوچکی برسرزبانها می آید ؟ چرا مثل گذشته خوردن مهر حتی یک طلاق بر پیشانی یک طایفه و محله سرشکستگی ندارد و متاسفانه بعنوان یک خبر فوری و سرشار از حاشیه های جذاب شده است ؟
چه صلاح می دانید که در این شرایط ، که به خوبی نمیتوان با ایثار و گذشت و رفع سوء تفاهمها ، جلوی طلاق را گرفت ، باهم شویم و جلوی ازدواج را بگیریم تا به طلاق نرسد ؟ اما جلوی کدام ازدواج ؟ ازدواجهایی که برخواسته از یک فرهنگ و دیدگاهی غلط و جملاتی نپخته و برخواسته از چشم و همچشمی و احساسات است. بیائید با هم شویم و این باب گشوده شده را بسته و جلوی نشر بیش از پیش دیدگاه های مخرب ذیل را بگیریم :
دیدگاهی که میخواهد عروسش کم سن باشد تا وی را خودش بزرگ کند که متاسفانه چندی پس از این انتخاب ، خسته میشود و … .
دیدگاهی که اختلاف سن زیاد را مهم نمیداند و درک نمی کند که اختلاف زیاد ، اختلاف درک و فهم و … را نیز همراه دارد .
دیدگاهی که قصد می کند نپختگی و سربه هوائی و مسئولیت پذیر نبودن و … پسر و دختر را با ازدواج به پختگی تبدیل کند .
و ..
اصلا بیائید حداقل جلوی ازدواجهایی را بگیریم که دختر هنوز نمیداند شوهر با برادر و پدر فرق میکند و پسر نیز شرایطی بهتر ندارد . چرا که این مدل راه پر واهمه و ترسناکیست . مدلی که از همان ابتدا پدر و مادر ها باید برای سروسامان دادنش ورود کنند و دخالت کنند . دخالتهایی در فضایی رقابتی و حتی دلسوزانه برای سامان دادن یک زندگی که متاسفانه بیشتر نتیجه ای دیگر دارد .

مهدی علیزاده