سه شنبه ۸ام فروردین ۱۳۹۶ ۰۱:۰۱:۲۰ بعد از ظهر

پیشنهاد ایجاد ایستگاههای دوچرخه سواری در بافق

کد خبر: 4439
تعداد بازدیدکننده: 166
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۱


داوودعلیرضایی، در یادداشتی که به بافق فردا ارسال کرده، پیشنهاد نموده:
 نظر به حمایت هیئت دولت از ایجاد ایستگاه های دوچرخه سواری در شهرها چناچه در بافق در ابتدا و انتهای شهر دو ایستگاه دوچرخه سواری جهت استفاده متقاضیان اختصاص داده شود، گذشته از کاستن بار ترافیکی، گامی در جهت حمایت از این ورزش برداشته می شود و پیامد آن کاهش تصادفات است که قابل توجه می باشد.