سه شنبه ۲ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۱۰:۴۲ بعد از ظهر

شعر های مرده شوری

کد خبر: 46907
تعداد بازدیدکننده: 134
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

جلیل زعیمیان

شعرهای مُرده شوری (۱)

 

* گفتند :

« همه چیز ، عادی است »

اما من ، این طور فکر نمی کنم .

این وسط ، حتماً

یک چیز ، غیرِ عادی است .

و آن ، این که :

« همه چیز ، عادی است »

 

* چه کسی گفت :

« صداقت ، خوب است »

« صادق باشید »

« راست بگویید »

همان کسی که خود

اولین دروغ را گفت .

 

* فرزانه ای گفت :

« بپرسید آن چه را نمی دانید »

از آن میان ، خَری داد زد :

« عَر عَر » « عَر عَر »

فرزانه ، ادامه داد :

« . . و  یاد دهید آن چه را می دانید »

و باز ، همان خَر داد زد :

« عَر عَر » « عَر عَر »

 

سه شعر از جلیل زعیمیان ( صبا بافقی )