جمعه ۵ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۲:۳۲:۵۸ قبل از ظهر

جلسات کارگروههای تخصصی مجمع هم اندیشی توسعه بافق(به روایت تصویر)

کد خبر: 50612
تعداد بازدیدکننده: 156
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۳

کارگروه فرهنگی – آموزشی

DO3P8494

 

کارگروه صنعت و معدن

 

DO3P8481

 

 

 

 

DO3P8482

 

 

کارگروه بهداشت و درمان

DO3P8502

 

 

کارگروه عمران و شهرسازی

DO3P8487