یکشنبه ۶ام فروردین ۱۳۹۶ ۰۹:۵۲:۴۷ بعد از ظهر

مجمع فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار ثامن کارگران

کد خبر: 51465
تعداد بازدیدکننده: 120
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار ثامن کارگران شهرستان بافق  به شماره ثبت ۲۱۷

با توجه به برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در محل مسجد فاطمیه آهن شهر و به حد نصاب نرسیدن مجمع  از کلیه سهامداران دعوت میگردد، درجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم راس ساعت۱۶روز چهار شنبه تاریخ۱۲/۰۹/۱۳۹۳  شرکت نمائید ودر صورتیکه تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب لازم نرسد مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم در تاریخ۲۳/۰۹/۱۳۹۳راس ساعت  ۱۶روزیک شنبه در همان محل برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

طرح وتصویب اساسنامه جدید (تطبیق اساسنامه با تغییرات اخیر بخش تعاون)

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار ثامن کارگران بافق