دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶:۵۴ بعد از ظهر

بنام ابرکوه محروم، بکام سرمایه داران ..!

کد خبر: 5463
تعداد بازدیدکننده: 155
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۱

 

 

یزد فردا:

بابت زمین کارخانه، چه مبلغی به دولت پرداخت شده!؟

مجوز کارخانه کاشی ابرکوه به نام چه کسانی صادر شده!؟

مشکل «اب» و «خاک» کاشی ابرکوه چگونه حل خواهد شد!؟

برای احداث کارخانه، چه مبلغی وام از بانک ها دریافت شده!؟

بزرگترین کارخانه کاشی کشور چرا در ابرکوه احداث می شود!؟

سهم مردم محروم منطقه ابرکوه از کارخانه کاشی فقط کارگری در کارخانه است!؟

احداث بزرگترین کارخانه کاشی خاورمیانه در ابرکوه کوچک، اقتصادی بوده است!؟

استانداران سابق یزد، عقلشان نمی رسید بروند در ابرکوه کارخانه کاشی احداث کنند!؟

 

سرمایه داران و سرمایه گذاران برای احداث کارخانه کاشی چی با خود به ابرکوه آورده اند!؟
آب و خاک مورد نیاز بزرگترین کارخانه کاشی خاورمیانه از کجا و چگونه تامین خواهد شد!؟

 

زمین دولتی و وام بانکی و چه زحمتی می کشند و چه سودی می برند سرمایه داران در ابرکوه!

پنجاه میلیون مترمربع کاشی تولیدی کارخانه کاشی ابرکوه در کجا فروخته و مصرف می شود!؟

دود و غبار کاشی ابرکوه به چشم و حلق مردم ابرکوه می رود و سودش به جیب غیر ابرکوهی ها!؟

۸۰ درصد سیصد میلیارد ریال، دویست و ده میلیارد ریال می شود! یا دویست و چهل میلیارد ریال؟

برای پیشرفت و توسعه ابرکوه، بهتر نبود که با وام و زمین دولتی، یک کارخانه کشتی سازی هم در ابرکوه احداث می کردند!؟

مدعیان صنعت و اقتصاد روزی که کلنگ احداث بزرگترین کارخانه کاشی را در ابرکوه به زمین زدند، فکر خاک و آبش را کرده بودند!؟

با توجه به اینهمه کارخانه کاشی که در قطب صنعت کاشی ایران میبد قرار دارد، چه نیازی به احداث بزرگترین کارخانه کاشی در ابرکوه بود!؟

مسئولان کاردان شرکت، روی چه حساب و کتابی در وسط کار یکدفعه تصمیم گرفتند که ظرفیت تولید را از ۱۶ میلیون مترمربع به ۲۴ میلیون مترمربع افزایش دهند!؟

در صورت شروع بکار بزرگترین کارخانه کاشی در ابرکوه، عرق زحمتش را کارگران ابرکوهی می ریزند و اما سود و منفعت آن را چه کسانی می برند و می خورند!؟

محمد رضا شوق الشعراء