پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۰۱:۰۲ بعد از ظهر

فیلم برنامه پایش درباره فولاد بافق را در این پست ببینید

کد خبر: 55957
تعداد بازدیدکننده: 116
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۳

برنامه پایش یکشنبه این هفته میزبان سرمایه گزار مجتمع فولاد بافق بود.

فیلم این برنامه را در این لینک ببینید.

 

http://www.payeshtv1.ir/fa/news/60611/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-17-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-93-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C