سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۴۳:۳۲ قبل از ظهر

آگهی ممیزی مراتع

کد خبر: 5777
تعداد بازدیدکننده: 142
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۱


به استناد تبصره یک ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۳۰/۰۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و در اجرای بند ۲۴ و ۲۹ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام به اطلاع کلیه مرتعداران، دامداران ذینفع و صاحبان پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام ) در مراتع و روستاهای مشروحه زیر می رساند هیئت ممیزی مراتع بمنظور تعیین دامداران ذیصلاح و ممیزی مراتع جهت صدور پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام ) در تاریخ های تعیین شده در مراتع ییلاقی فوق الذکر مستقر خواهد شد.
لذا مقتضی است کلیه مرتعداران، دامداران ذینفع در تاریخ های فوق ضمن حضور در مرتع درخواست کتبی و مدارک و سوابق قانونی که دامداری آنها را به اثبات می رساند با اخذ رسید در اولین روز اعلام شده به هیئت اعزامی تحویل تا برابر مقررات درخواست آنها   مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام قانونی لازم صورت پذیرد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تکمیل فرم مربوطه در مهلت تعیین شده اعتراضات و تقاضای بعدی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
۱-     مرتع تاشکوئیه پلاک ۱۶۲ بخش ۱۷ کرمان از تاریخ ۰۴/۰۶/۹۱ تا تاریخ ۰۵/۰۶/۹۱
۲-     مرتع خوسف پلاک ۱۵۵ بخش ۱۶ کرمان از تاریخ ۱۱/۰۶/۹۱ تا تاریخ ۱۲/۰۶/۹۱