دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۲۰:۱۹ قبل از ظهر

آغاز مسابقات والیبال – جام رمضان

کد خبر: 59578
تعداد بازدیدکننده: 204
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۴

مسابقات والیبال جام رمضان با حضور ۳۲ تیم ، از شنبه مورخ ۳۰/۳/۹۴ ساعت ۹ شب در محل خانه والیبال شهرستان بافق( سالن تختی ) آغاز شد. هر شب ۴ مسابقه برگزار میشود که نتایج۳ شب اول بهشرحزیرمیباشد.
شنبه: ۳۰ خرداد
بافق شهاب۰-۲ فولاد بافق
پایگاه نواب صفوی۰-۲ ایثارگران
محبان پردیس ۰-۲ شهدای سفلی (الف)
انتظامات سنگ آهن (الف) ۰-۲ کارخانجات
یکشنبه: ۳۱ خرداد
جوانان هیئت والیبال ۰- ۲ کارمندان سنگ آهن
جوانان سنگ آهن (ب) ۰- ۲ تکنیک
انصار المهدی ۰- ۲ شهدای گمنام دولت آباد
دلدادگان حرم ۰- ۲ معدن کوشک
دوشنبه: ۱ تیر
سبزدشت شیطور ۰- ۲ جوانان سنگ آهن (الف)
گندله سازی سنگ آهن ۰- ۲ شهدای سفلی (ب)
شهید برزگری ۰- ۲ آرینا
شهدای جزستان ۰ – ۲ شهدای سبز دشت