دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۴۲:۰۷ قبل از ظهر

تفویض اختیار صدور مجوز طرحهای خدماتی به شهرستان

کد خبر: 59640
تعداد بازدیدکننده: 133
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۴

با توجه به اینکه صدور مجوز طرحهای خدماتی و صنفی قبلا به صورت متمرکز در مرکز استان در حال انجام بوده در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و رفاه حال شهروندان و بستر سازی مناسب برای انجام فعالیتهای اقتصادی برابر پیگیریهای به عمل آمده و همکاری مرکز استان صدور مجوز تاسیس ، بهره برداری و تمدید واحدهای ذخیره سازی و نگهداری کالا (انبارها و سردخانه ها) به شهرستان واگذار گردید لذاکلیه افردی که متقاضی احداث این طرحها می باشند با ارائه مدارک ذیل به اداره صنعت ، معدن و تجارت مراجعه نمایند:
-درخواست کتبی
– طرح توجیهی فنی ، اقتصادی و مالی
– مدارک شناسایی
– ارائه مدارک دال بر عدم بدهی مالیاتی ، بیمه ای و بانکی
روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت