جمعه ۵ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۲:۲۱:۰۷ بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱/۹۴

کد خبر: 60300
تعداد بازدیدکننده: 140
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۴

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در نظر دارد با رعایت بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی بند یاد شده(تصویرنامه ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶ ه – و – مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیئت وزیران)اجرای پروژهای ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید.
ردیف نام پروژه مدت پیمان (ماه) برآورد اولیه

( ریال)

مبلغ تضمین (ریال) نوع تضمین توضیحات
۱ احداث بانددوم محور

یزد-بافق

۱۲ ۲۴۵.۸۶۱.۸۱۳.۸۵۶ ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ طبق آیین نامه تضمین

معاملات دولتی

فهرست راه وباند، یک مرحله ای
۲ بازیافت گرم محور

نائین -اردکان

۴ ۵۵.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ فهرست راهداری ،یک مرحله ای
۳ تجدید خط کشی سردراهها ۶ ۲۰.۰۰۱.۳۱۵.۶۰۰ ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ فهرست راهداری  ،یک مرحله ای

 

۳)رشته و گروه پیمانکار: راهداری

۴)تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه : واجدین شرایط می توانند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه به آدرس یزد-صفاییه اداره کل راه و شهرسازی- اداره پیمان و رسیدگی از تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ اقدام نمایند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

۵)تاریخ و مهلت تحویل اسناد:مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد حداکثر اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه دریافتی را تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ تحویل دبیرخانه حراست اداره کل نمایند.پاکات پروژه در  روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۹ صبح در کمیسیون مناقصه در محل اداره کل ساختمان شماره یک باز و خوانده می شود حضور یکنفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است(آگهی در دو نوبت بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد)

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان

 

۲ نظر

  1. نقی می‌گه:

    خسته نباشید پس از چند سال تازه دارید مناقصه برگزار میکنید پس چطور قرار بوده پارسال افتتاح بشه

  2. یک بافقی می‌گه:

    امیدواریم زمان دوازده ماه برای پروژه صرفا برای مناقصه باشد وزودتر ازموعد این کاربه نتیجه برسد