پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۱۱:۲۰ بعد از ظهر

در جلسات باید جایگاه و حرمت افراد حفظ شود

کد خبر: 6034
تعداد بازدیدکننده: 110
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱

سردار رنجبر یکی از بنیانگذاران تشکیل جلسات فرهیختگان در گفتگو با بافق فردا گفت :باتوجه به این که بنده از جلسات قبلی اطلاعاتی داشتم بهتر بود که از دیگر عزیزان نخبه که در اعتبار دادن این نشستها جهت وفاق وپیشرفت شهرستان موثر بودند دعوت به عمل آوریم . خدا می داند که جهت برگزاری جلسه فرهیختگان چه زحماتی که کشیده نشده است . خستگی مادی ومعنوی از یک سو و سنگینی مسئولیت از سوی دیگر زمانی از روی دوش افراد دست اندر کاراین جلسات برداشته می شود که تاثیر بسزایی در عمران و آبادانی این شهرستان داشته باشد .
وی برای تشکیل موفق جلسات افزود : به نظر بنده اگر می خواهیم منافع شهر حفظ شود باید در این نشستها حرمت شخصیت و جایگاه هر کس تعریف شده ودیگر اینکه جلسات بعد سیاسی به خود نگیرد . مطمئنم آن زمان به هر نوع خواسته مشروعی که در شأ ن مردم شهید پرور این خطئه است دست می یابیم