دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۱۲:۰۰ بعد از ظهر

آیا استفاده از کلاهک اچ الزامی است؟

کد خبر: 61368
تعداد بازدیدکننده: 78
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

آیا استفاده از کلاهک اچ الزامی است؟

مناسبترین نوع دودکش دودکشی است که سطح مقطع خروجی  دود را نسبت  به سطح مقطع لوله دودکش افزایش دهد چرا که این عمل باعث مکش بهتر دود و افزایش نیروی شناوری می گردد. کلاهک اچ مناسبترین نوع هندسه را نسبت به انواع رایج دیگر در بازار جهت تحقق این امر را دارد. لذا استفاده از کلاهک اچ نسبت به کلاهک های دیگر برتری دارد و برای وسایل گاز سوز پرمصرف الزامی است.