دوشنبه ۵ام تیر ۱۳۹۶ ۰۶:۵۴:۱۴ قبل از ظهر

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق۱۸/۷/۹۴

کد خبر: 63357
تعداد بازدیدکننده: 115
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۴

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف
درجه ۲ درجه۱ درجه۲ درجه۱
۸۷۵۰ ۱۰۰۰۰ طالبی و مجدی ۴۵ البالو ۱
انواع گرمک ۴۶ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ آلوزرد وشابلون ۲
۱۳۵۰۰ ۱۶۹۰۰ شمام ۴۷ آلوقطره طلا ۳
۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ انواع فلفل دلمه ۴۸ ۹۴۵۰۰ ۱۷۵۵۰۰ آناناس ۴
۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ فلفل گلخانه ای ۴۹ انارشیرین معمولی ۵
۱۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰ کاهو ۵۰ انارشیرین ممتاز ۶
فلفل نوکازرون ۵۱ انبه ۷
۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ کدومسمایی یزدی ۵۲ ۲۴۳۰۰ ۳۱۰۰۰ انگورعسکری وخلیلی ۸
۱۶۲۰۰ ۲۰۰۰۰ کدوحلوایی ۵۳ ۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ انگورریش بابا ۹
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کدوحلوایی صادراتی ۵۴ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ انگورمشکی ورطبی ۱۰
۴۷۲۵۰ ۵۱۳۰۰ کلم بروکلی ۵۵ ۱۸۹۰۰ ۲۲۹۵۰ بادمجان گلخانه ای یزدی ۱۱
۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ کلم گل ۵۶ بادمجان بیرونی گلخانه ای ۱۲
۱۳۵۰۰ ۱۶۲۰۰ کلم قرمز ۵۷ ۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ بادمجان ابرکوهی ۱۳
۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ کلم برگ ۵۸ ۱۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰ بادمجان معمولی یزدی ۱۴
کیوی معمولی ۵۸ ۴۰۵۰۰ ۴۷۲۵۰ بامیه ۱۵
کیوی صادراتی ۶۰ باقلایزدی ۱۶
نظر تحت گلابی ۶۱ باقلا ۱۷
گوجه سبز(آلوچه) ۶۲ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ به ۱۸
۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ گوجه فرنگی گلخانه ای ۶۳ توت فرنگی ۱۹
۶۷۵۰ ۱۱۵۰۰ گوجه فرنگی معمولی ۶۴ پرتقال معمولی ۲۰
گوجه فرنگی نو ۶۵ پرتقال تامسون ۲۱
گیلاس ۶۶ پرتقال واشنگتنی ۲۲
گیلاس قرمز ۶۷ پرتقال والنسیا ۲۳
گریپ فروت سفید ۶۸ پیازسفید ۲۴
نظر تحت گریپ فروت قرمز ۶۹ پیاززرد ۲۵
۲۰۲۵۰ ۲۷۰۰۰ لوبیاسبزمعمولی ۷۰ ۸۰۰۰ ۱۱۵۰۰ انواع پیاز ۲۶
لوبیاسبزگلخانه ای ۷۱ ۱۲۵۰۰ ۱۶۲۵۰ خریزه ۲۷
لیموترش سفره ای ۷۲ خرمالو ۲۸
نظر تحت لیموترش ۷۳ ۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ خیارسبزگرگ ۲۹
۳۷۵۰۰ ۴۲۵۰۰ موزخوشه ای سایز۴و۵ ۷۴ ۸۰۰۰ ۱۲۵۰۰ خیارسبزگلخانه ای یزدی ۳۰
موزخوشه ای سایز۷و۹ ۷۵ ۵۴۰۰ ۸۰۰۰ خیارسبزتونلی ۳۱
نارنگی پاکستانی ۷۶ ۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ خیارسبزکوهستان ۳۲
نظر تحت نارنگی شمال ۷۷ ۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ خیارسبزمعمولی یزدی ۳۳
نارنگی لامپی(گلابی) ۷۸ ۴۰۰۰ ۶۷۵۰ چغندربابرگ ۳۴
نارنگی معمولی ۷۹ ۸۰۰۰ ۱۲۵۰۰ چغندر ۳۵
نخودفرنگی ۸۰ ۲۱۰۰۰   سبزی خوردن ۳۶
هلوانجیری ۸۱ ۱۳۵۰۰   سبزی خورشتی ۳۷
۴۰۵۰۰ ۶۰۰۰۰ هلو ۸۲ ۲۷۰۰۰ ۳۱۰۰۰ سیب درختی زرد ۳۸
هلوکاردی ۸۳ ۲۷۰۰۰ ۳۱۰۰۰ سیب درختی قرمز ۳۹
۳۷۵۰ ۴۷۵۰ هندوانه محبوبی ۸۴ سیب درختی صادراتی ۴۰
۱۵۰۰ ۲۰۰۰ هندوانه خطی ۸۵ سیب گلاب ۴۱
۳۵۰۰ ۴۰۰۰ هندوانه نو ۸۶ ۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ انواع سیب زمینی ۴۲
۹۴۵۰ ۱۲۵۰۰ هویچ ۸۷ نظر تحت سیر ۴۳
      ۸۸ ۵۴۰۰۰ ۸۴۰۰۰ شلیل ۴۴

کانال بافق فردا در تلگرام
تبلیغات

dc5307bb-8ab7-46df-b3e5-6ff8517991e7


پربیننده ترین ها
تبلیغات
هوادار باشگاه سنگ آهن بافق