یکشنبه ۷ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۳:۳۵ قبل از ظهر

نرخ انواع ساندویچ در بافق

کد خبر: 64019
تعداد بازدیدکننده: 180
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۴

 

 

قیمت (ریال)

شرح

عنوان

ردیف

۵۶۰۰۰

گوشت ۱۰۰گرم-مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

همبرگرمخصوص

۱

۳۲۰۰۰

همبرگرشرکتی- مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

همبرگرشرکتی

۲

۳۵۰۰۰

سوسیس پخته شده مرغوب ۱۰۰گرم- مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

خوراک مخصوص

۳

۳۲۰۰۰

سوسیس پخته شده مرغوب ۱۲۰گرم- باسیب زمینی ومخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

خوراک سوسیس باسیب زمینی

۴

۴۷۰۰۰

مرغ پخته ۱۰۰گرم- مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

ساندویچ مرغ

۵

۲۵۰۰۰

ماکارونی همراه باگوشت ۱۵۰گرم- مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

ماکارونی

۶

۵۲۰۰۰

گوشت بریانی شده ۱۲۰گرم همراه باقارچ و مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

قارچ وگوشت

۷

۳۷۰۰۰

کوکتل یا کالباس خشک مرغوب ۱۲۰ گرم- مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

کالباس خشک یاکوکتل

۸

۳۲۰۰۰

۱۰۰ گرم جگرپخته شده مرغ- مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

جگرمرغ

۹

۳۷۰۰۰

۱۰۰ گرم جگرپخته شده گوسفند -مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

جگرگوسفند

۱۰

۹۰۰۰۰

۱۲۰ گرم زبان پخته شده – مخلفات(سبزی،سس،گوجه،خیارشور)-نان

زبان(گوساله ،گوسفند)

۱۱

۵۰۰۰۰

هات داگ

۱۲

۸۰۰۰۰

ساندویچ مغز

۱۳