دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۴۸:۳۳ بعد از ظهر

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق۱۲ /۸/۹۴

کد خبر: 64238
تعداد بازدیدکننده: 98
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۴

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف
درجه ۲ درجه۱ درجه۲ درجه۱
۸۷۰۰ ۱۰۰۰۰ طالبی و مجدی ۴۵ البالو ۱
انواع گرمک ۴۶ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ آلوزرد وشابلون ۲
۱۳۵۰۰ ۱۶۹۰۰ شمام ۴۷ آلوقطره طلا ۳
۳۳۷۵۰ ۳۷۸۰۰ انواع فلفل دلمه ۴۸ ۹۴۵۰۰ ۱۷۵۵۰۰ آناناس ۴
۳۳۷۵۰ ۳۷۸۰۰ فلفل گلخانه ای ۴۹ انارشیرین معمولی ۵
۱۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰ کاهو ۵۰ انارشیرین ممتاز ۶
فلفل نوکازرون ۵۱ انبه ۷
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کدومسمایی یزدی ۵۲ ۲۴۳۰۰ ۳۱۰۰۰ انگورعسکری وخلیلی ۸
۱۶۲۰۰ ۲۰۰۰۰ کدوحلوایی ۵۳ ۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ انگورریش بابا ۹
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کدوحلوایی صادراتی ۵۴ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ انگورمشکی ورطبی ۱۰
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کلم بروکلی ۵۵ ۱۸۹۰۰ ۲۲۹۵۰ بادمجان گلخانه ای یزدی ۱۱
۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ کلم گل ۵۶ بادمجان بیرونی گلخانه ای ۱۲
۱۳۵۰۰ ۱۶۲۰۰ کلم قرمز ۵۷ ۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ بادمجان ابرکوهی ۱۳
۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ کلم برگ ۵۸ ۱۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰ بادمجان معمولی یزدی ۱۴
کیوی معمولی ۵۸ ۴۰۵۰۰ ۴۷۲۵۰ بامیه ۱۵
کیوی صادراتی ۶۰ باقلایزدی ۱۶
نظر تحت گلابی ۶۱ باقلا ۱۷
گوجه سبز(آلوچه) ۶۲ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ به ۱۸
۲۰۲۵۰ ۲۵۶۵۰ گوجه فرنگی گلخانه ای ۶۳ توت فرنگی ۱۹
۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ گوجه فرنگی معمولی ۶۴ پرتقال معمولی ۲۰
گوجه فرنگی نو ۶۵ پرتقال تامسون ۲۱
گیلاس ۶۶       ۳۳۷۵۰ ۵۱۳۰۰ پرتقال واشنگتنی ۲۲
گیلاس قرمز ۶۷ پرتقال والنسیا ۲۳
گریپ فروت سفید ۶۸ پیازسفید ۲۴
نظر تحت گریپ فروت قرمز ۶۹ پیاززرد ۲۵
۲۰۲۵۰ ۲۷۰۰۰ لوبیاسبزمعمولی ۷۰ ۸۰۰۰ ۱۱۵۰۰ انواع پیاز ۲۶
لوبیاسبزگلخانه ای ۷۱ ۱۵۰۰۰ ۱۸۷۵۰ خریزه ۲۷
لیموترش سفره ای ۷۲ خرمالو ۲۸
۳۳۷۵۰ ۵۱۳۰۰ لیموشیرین ۷۳ ۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ خیارسبزگرگ ۲۹
۳۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ موزخوشه ای سایز۴و۵ ۷۴ ۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ خیارسبزگلخانه ای یزدی ۳۰
موزخوشه ای سایز۷و۹ ۷۵ ۸۰۰۰ ۱۳۵۰۰ خیارسبزتونلی ۳۱
نارنگی پاکستانی ۷۶ ۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ خیارسبزکوهستان ۳۲
نظر تحت نارنگی شمال ۷۷ ۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ خیارسبزمعمولی یزدی نو ۳۳
۳۳۷۵۰ ۴۷۲۵۰ نارنگی تخم ژاپنی ۷۸ ۴۰۰۰ ۶۷۵۰ چغندربابرگ ۳۴
نارنگی معمولی ۷۹ ۸۰۰۰ ۱۲۵۰۰ چغندر ۳۵
نخودفرنگی ۸۰ ۲۱۰۰۰   سبزی خوردن ۳۶
هلوانجیری ۸۱ ۱۳۵۰۰   سبزی خورشتی ۳۷
۴۰۵۰۰ ۶۰۰۰۰ هلو ۸۲ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ سیب درختی زرد ۳۸
هلوکاردی ۸۳ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ سیب درختی قرمز ۳۹
هندوانه محبوبی ۸۴ سیب درختی صادراتی ۴۰
هندوانه خطی ۸۵ سیب گلاب ۴۱
۵۶۰۰ ۶۲۵۰ هندوانه نو ۸۶ ۸۰۰۰ ۱۱۵۰۰ انواع سیب زمینی ۴۲
۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ هویچ ۸۷ نظر تحت سیر ۴۳
      ۸۸ ۵۴۰۰۰ ۸۴۰۰۰ شلیل ۴۴

۲ نظر

 1. برزگری می‌گه:

  اصلاً نظارتی رو میوه و تره بار بافق نیست
  میوه های بی کیفیت و درجه ۳ به نرخ میوه درجه ۱ به فروش میرسد
  مردم را چی فرض کردن؟!

 2. بانو می‌گه:

  پوشاک فروشی ها ۲ برابر و نیم قیمت خریدشون جنسشون را میفروشن و با یه فاکتور سوری دهن اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن را میبندن
  صرف همین ارائه فاکتور نباید باشه
  باید هم قیمت کارشناسی بشه هم اون جایی که فروشنده رفته جنسش را خریده مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا مغازه ای با این نام هست یا فروشنده رفته حتی مهر و فاکتوری هم با نام جعلی ساخته