چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۰۸:۲۸ قبل از ظهر

تذکره شعرای معاصر بافق(۱۴)/ صالحی آسفیچی – رضا

کد خبر: 64768
تعداد بازدیدکننده: 161
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۴

تذکره شعرای معاصر بافق(۱۴)
صالحی آسفیچی – رضا
کربلایی رضا صالحی آسفیچی از شعرای منطقه آسفیج بافق که اشعاری در موضوعات مختلف سروده است.گفته می شود فخر الواعظین بهابادی تفنگی به وی می دهد و کربلایی رضا مدتی بعد آن را همراه شعر زیر باز می گرداند :
یکی عرض دارم به شیخ کبار
برای خدا عرض من گوش دار
تفنگی که بردم من از حضرتت
به درگاهت آوردم امید وار
دو من وزن دارد قدی همچو من
من از او خجل،او زمن شرمسار!!
زبس سرب وباروت کردم تلف
تهی دست گشتم در این روزگار
نه آهنگرم تا که نعلش کنم
فروشم به ترکان تازی سوار
دو صد تیر اوگر به صید افکنی
نیفتد یکی در حدود شکار
نه چیلونگرم تا که قفلش کنم
فروشم به اصناف انباردار
بیا باز گیر از من این تحفه را
به شیخین ای شیخ عالی تبار

سیدمحمد میرسلیمانی بافقی/مشهد