شنبه ۶ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۰۵:۱۲ بعد از ظهر

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق ۰۲/۰۹/۹۴

کد خبر: 64881
تعداد بازدیدکننده: 169
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۴

 

دامنه قیمت گذاری

نام محصول

ردیف

دامنه قیمت گذاری

نام محصول

ردیف

درجه ۲

درجه۱

درجه۲

درجه۱

طالبی و مجدی

۴۵

البالو

۱

انواع گرمک

۴۶

آلوزرد وشابلون

۲

شمام

۴۷

آلوقطره طلا

۳

۴۰۵۰۰

۴۴۵۰۰

انواع فلفل دلمه

۴۸

۹۴۵۰۰

۱۷۵۵۰

آناناس

۴

فلفل گلخانه ای

۴۹

انارشیرین معمولی

۵

۱۰۰۰۰

۱۳۵۰۰

کاهو

۵۰

انارشیرین ممتاز

۶

فلفل نوکازرون

۵۱

انبه

۷

۲۲۹۵۰

۲۷۰۰۰

کدومسمایی یزدی

۵۲

انگورعسکری وخلیلی

۸

۱۶۲۰۰

۲۰۰۰۰

کدوحلوایی

۵۳

۲۷۰۰۰

۳۱۰۰۰

انگورریش بابا

۹

۱۶۲۰۰

۲۱۰۰۰

کدوحلوایی صادراتی

۵۴

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

انگورمشکی ورطبی

۱۰

۲۷۰۰۰

۳۱۰۰۰

کلم بروکلی

۵۵

۲۷۰۰۰

۳۱۰۰۰

بادمجان گلخانه ای یزدی

۱۱

۱۳۵۰۰

۱۸۹۰۰

کلم گل

۵۶

بادمجان بیرونی گلخانه ای

۱۲

۱۰۰۰۰

۱۳۵۰۰

کلم قرمز

۵۷

بادمجان ابرکوهی

۱۳

۵۴۰۰

۸۴۰۰

کلم برگ

۵۸

۱۳۵۰۰

۱۸۹۰۰

بادمجان معمولی یزدی

۱۴

کیوی معمولی

۵۸

۴۰۵۰۰

۴۷۲۵۰

بامیه

۱۵

کیوی صادراتی

۶۰

باقلایزدی

۱۶

نظر

تحت

گلابی

۶۱

باقلا

۱۷

گوجه سبز(آلوچه)

۶۲

۵۴۰۰۰

۷۴۲۵۰

به

۱۸

۴۷۲۵۰

۵۴۰۰۰

گوجه فرنگی گلخانه ای

۶۳

توت فرنگی

۱۹

۲۲۹۵۰

۲۷۰۰۰

گوجه فرنگی معمولی

۶۴

پرتقال معمولی

۲۰

۳۳۷۵۰

۴۰۵۰۰

گوجه فرنگی نو

۶۵

پرتقال تامسون

۲۱

گیلاس

۶۶

۴۷۲۵۰

۵۱۳۰۰

پرتقال واشنگتنی

۲۲

گیلاس قرمز

۶۷

پرتقال والنسیا

۲۳

گریپ فروت سفید

۶۸

۱۲۰۰۰

۱۵۵۰۰

پیازقرمز

۲۴

نظر

تحت

گریپ فروت قرمز

۶۹

۹۴۵۰

۱۳۵۰۰

پیاززرد

۲۵

۲۷۰۰۰

۳۱۰۰۰

لوبیاسبزمعمولی

۷۰

۹۴۵۰۰

۱۲۵۰۰

پیازسفید

۲۶

۳۳۷۵۰

۵۱۳۰۰

لوبیاسبزگلخانه ای

۷۱

۱۵۰۰۰

۱۸۷۵۰

خریزه

۲۷

لیموترش سفره ای

۷۲

خرمالو

۲۸

۳۲۴۰۰

۳۷۸۰۰

لیموشیرین

۷۳

۱۳۵۰۰

۱۵۵۰۰

خیارسبزگرگ

۲۹

۳۱۲۵۰

۳۶۲۵۰

موزخوشه ای سایز۴و۵

۷۴

۲۷۰۰۰

۳۱۰۰۰

خیارسبزگلخانه ای یزدی

۳۰

موزخوشه ای سایز۷و۹

۷۵

۸۰۰۰

۱۳۵۰۰

خیارسبزتونلی

۳۱

نارنگی پاکستانی

۷۶

خیارسبزکوهستان

۳۲

نظر

تحت

نارنگی شمال

۷۷

۱۶۲۰۰

۲۱۰۰۰

خیارسبزمعمولی یزدی

۳۳

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

نارنگی تخم ژاپنی

۷۸

چغندربابرگ

۳۴

نارنگی معمولی

۷۹

۶۷۵۰

۱۰۰۰۰

چغندر

۳۵

نخودفرنگی

۸۰

۲۱۰۰۰

سبزی خوردن

۳۶

هلوانجیری

۸۱

۱۳۵۰۰

سبزی خورشتی

۳۷

۴۰۵۰۰

۶۰۰۰۰

هلو

۸۲

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

سیب درختی زرد

۳۸

هلوکاردی

۸۳

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

سیب درختی قرمز

۳۹

هندوانه محبوبی

۸۴

سیب درختی صادراتی

۴۰

هندوانه خطی

۸۵

سیب گلاب

۴۱

هندوانه نو

۸۶

۶۷۵۰

۱۰۰۰۰

انواع سیب زمینی

۴۲

۹۴۵۰

۱۳۵۰۰

هویچ

۸۷

نظر

تحت

سیر

۴۳

۸۸

۹۴۵۰

۱۳۵۰۰

شلغم

۴۴

۱ نظر

  1. ناشناس می‌گه:

    خودتان می فهمید چه جدولی گذاشتید!!!!!!!