چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۵:۳۰ قبل از ظهر

توسعه شبکه های روستایی برق بافق انجام شد

کد خبر: 7311
تعداد بازدیدکننده: 97
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار بافق فردا به نقل ازروابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان بافق، روشنایی بلوار آیت الله میرغنی زاده بافقی که ازابتدای اردیبهشت ماه امسال آغاز  و طی دوماه به پایان رسید.

این طرح بااعتباری بالغ بر۱۲۰میلیون ریال ازمحل اعتبارهای استانی تأمین اعتبارشده است.

طرح روشنایی بلوار میرغنی زاده، که ۱۶۰۰مترسیم کشی فشارضعیف و۱۶۰۰مترسیم کشی فشارمتوسط ونصب۳۶دستگاه چراغ۱۵۰وات را شامل می شد از سوی اداره برق شهرستان اجرایی گردید.

 لازم به توضیح است: شرکت شبکه توزیع شهرستان بافق ازابتدای سال۹۱تاکنون بیش از۴۲۵۰مترسیم کشی روشنایی داشته است.

توسعه شبکه های روستایی برق بافق انجام شد

مدیرتوزیع برق شهرستان بافق گفت: توسعه شبکه های روستاهای بافق که از اواخرا اسفندماه سال گذشته شروع  شد دراردیبهشت ماه ۹۱ پایان یافت.

ابوالفضل ماندگاری ادامه داد: دراین طرح۳۵۰میلیون ریال ازمحل اعتبارهای استانی هزینه انجام گرفت  بیش از۱۷۰۰مترشبکه فشارضعیف و ۳۵دستگاه چراغ۷۰وات  نیزنصب گردید.

وی افزود: درحال حاضرکلیه روستاهای بالای۵خانوارشهرستان ازنعمت برق برخوردارشدند.

مدیر توزیع برق بافق خاطرنشان کرد: پروژه برق رسانی به منازل ویلایی مسکن مهرنیزکه ازتاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری آغازشده بود، درمردادماه امسال بااعتباری بالغ بر۴۵۰میلیون ریال ازمحل اعتبارهای استانی با۴۵۰مترشبکه فشارمتوسط ونصب یک ترانس۵۰کیلو وات و  ۱۵ دستگاه چراغ۷۰وات پایان یافت.