دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۲۴:۵۹ بعد از ظهر

کلاس ششم و آقا زاده ها

کد خبر: 9560
تعداد بازدیدکننده: 153
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۱

آموزش و پرورش باز سیستم آموزشی کشور را عوض کرد که امید است سلیقه ای نباشد و وزیر بعدی بخواهد دست کاری کند اما آن چه اتفاق افتاد باعث شد در همه مدارس ابتدایی باید یک معلم اضافه شود و یک کلاس. خوب می دانید استخدام جدیدی صورت نگرفته است پس چگونه مشکل معلم را حل کرده اند؟ راه حلی آسان برای همه مدیران آموزش وپرورش کشور مدارس روستایی دو پایه یک معلم شود یا دختر و پسر یک کلاس .
شاید وزارت آموزش وپرورش خواسته است مشکل اساسی آقا زاده ها را حل کند چون در ادبیات(۱) خواندیم که روستا زادگان دانشمند به وزیری پیش پادشاه روند و پسران وزیر ناقص العقل به غلامی به روستا! خواستند مشکل را حل کنند تا روستا زاده ای دانشمند پدید نیاید و فرزندان وزیر را تهدید کند .

(۱) حکایت شیرین سعدی در گلستان:

حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولتست هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.

احمد علیزاده فلاح

وقتی افتاد فتنه‌ای در شام هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند
روستا زادگان دانشمند به وزیرى پادشاه رفتند
پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند