برچسب: آستان، نذورات
جلب اعتماد مردم موجب افزایش نذورات شد
۹ آبان ۱۳۹۸
یک دیدگاه
رئیس هیات امناء آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) بافق:

جلب اعتماد مردم موجب افزایش نذورات شد

رئیس هیات امناء آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) بافق گفت:جلب اعتماد مردم موجب افزایش نذورات شده است.