برچسب: آگهي
آگهي فراخوان تاسيس دفتر مشاوره شغلي و کاريابي غير دولتي داخلي در شهرستان بافق
۲۵ آذر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آگهي فراخوان تاسيس دفتر مشاوره شغلي و کاريابي غير دولتي داخلي در شهرستان بافق

  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان يزد به استناد ماده 10 ائين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار در نظر دارد نسبت به اعطاي مجوز تاسيس دفتر مشاوره شغلي و کاريابي غير دولتي داخلي در شهرستان بافق اقدام نمايد. لذا از متقاضياني كه…..

آگهي مزايده عمومي واگذاري اماكن ورزشي به صورت اجاره
۱۷ شهریور ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آگهي مزايده عمومي واگذاري اماكن ورزشي به صورت اجاره

آگهي مزايده عمومي واگذاري اماكن ورزشي به صورت اجاره به بخش خصوصي اداره كل ورزش و جوانان استان يزد در نظر دارد در اجراي ” مواد 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و (5) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت” اماكن ورزشي و خدماتي خود را به شرح…..

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۱/۹۴
۲۰ تیر ۱۳۹۴
۲ دیدگاه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۱/۹۴

اداره كل راه و شهرسازي استان يزد در نظر دارد با رعايت بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي بند ياد شده(تصويرنامه ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶ ه – و – مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هيئت وزيران)اجراي پروژهاي ذيل را از طريق مناقصه واگذار نمايد. رديف نام پروژه مدت پيمان (ماه)…..

آگهي مناقصه عمومي
۱۱ خرداد ۱۳۹۴
یک دیدگاه

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري بافق در نظردارد عملیلات موزائیک فرش پیاده رو و سنگ جدول معابر سطح شهر را از طريق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه حد اكثر يک هفته پس از انتشار آخرين آگهي با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 000/300ريال به حساب جاري 2024092006 نزد بانك…..

آگهي استخدام در اداره گاز شهرستان بافق
۲۶ مهر ۱۳۹۳
۴ دیدگاه

آگهي استخدام در اداره گاز شهرستان بافق

با توجه به اتمام فاز اول عمليات گازرساني به شهر بافق در آينده اي نزديک شرکت گاز استان يزد جهت تامين نيروي انساني پيمانکاري خويش به منظور اشتغال در اداره گاز شهرستان بافق ( به صورت قراردادي) به 10 نفر با مشخصات ذيل نياز دارد.لذا متقاضيان واجد الشرايط مي توانند حداکثر تا پايان وقت اداري…..