برچسب: اتش،خرمن
آتش در خرمن
۵ خرداد ۱۳۹۹
۴ دیدگاه

آتش در خرمن

آتش زدن خرمن گندم یک کشاورز بافقی در سه سال پیاپی یکی از شهروندان بافقی طی گفتگویی تلفنی با خبرنگار” بافق فردا “از آتش زدن عمدی خرمن گندم یک کشاورز بافقی در سه سال پیاپی خبر داد. سعید طالعی گفت: هنوز دلیل این کار برای کسی محرز نیست. وی با بیان اینکه ارزش مالی این…..