برچسب: ارگان، بدهی
بدهی ۴۰۰ میلیون تومانی نیروهای مسلح به اداره اوقاف بافق/ آموزش و پرورش بافق بدهکارترین اداره به اوقاف
۲۴ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافق خبر داد:

بدهی ۴۰۰ میلیون تومانی نیروهای مسلح به اداره اوقاف بافق/ آموزش و پرورش بافق بدهکارترین اداره به اوقاف

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافق از بدهی ۴۰۰ میلیون تومانی نیروهای مسلح در ازای اجاره زمینهای وقفی این نهادها به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خبر داد.