برچسب: اقدام، روستا
سپاسگزاری
28 آوریل 2020
6 دیدگاه

سپاسگزاری

اواسط سال ۱۳۹۵ بود که راهی بافق شدم؛ شهرستانی که در استان و کشور با نام معدن بخصوص معادن سنگ آهن شناخته می شود ولی غافل از این که علاوه بر دارا بودن معادن مهمی از عناصر فلزی و غیر فلزی، شهرستانی است با منابع و فرصت های متنوع، تاریخ پر افتخار، نیروی انسانی تاثیر…..