برچسب: اهداف، انقلاب
ولی‌نعمتان انقلاب توقع دارند
۲۳ آذر ۱۳۹۷
یک دیدگاه

ولی‌نعمتان انقلاب توقع دارند

دکتر رحیمی را اولین بار با سخنرانیش شناختم. کلام و جملات و از همه مهمتر محتوای بیان و عمل دکتر رحیمی، انرژی بخش و چون نسیم بهاری روحیه ای تازه می بخشد. همان دکتر رحیمی که پا در رکاب کرد و مسئولیتی حساس را پذیرفت تا عقب افتادگیها و محرومیتهای بافق را در مسیر پیشرفت…..