برچسب: بازدید، بنا
بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی بافق از بناهای تاریخی در حال مرمت روستاهای بخش مرکزی
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی بافق از بناهای تاریخی در حال مرمت روستاهای بخش مرکزی

صبح امروز زاده رحمانی فرماندار بافق به اتفاق پورامینی بخشدار مرکزی و رنجبر رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از بناهای در حال مرمت و پتانسیل های گردشگری روستای صادق آباد و باقرآباد بازدید به عمل آوردند .