برچسب: بازدید، موزه
تبریک روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی توسط رییس اداره میراث فرهنگی بافق
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

تبریک روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی توسط رییس اداره میراث فرهنگی بافق

میراث فرهنگی یکی از ارزشمند ترین سرمایه های فرهنگی کشور است ومعرف پیشینه و هویت کشور به حساب می آید شهربافق نیز که در ادوار تاریخی متعدد شکل گرفته است در برگیرنده آثار ارزشمند تاریخی بی شماری می باشد و در حال حاضر حدود ۶۰اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ……