برچسب: بازنشستگی، تمدید
حکم رحیمی تمدید نمی شود
۴ اسفند ۱۳۹۷
۸ دیدگاه

حکم رحیمی تمدید نمی شود

خبرهای رسیده به بافق فردا حاکی از آن است که حکم ادامه مدیر عاملی رحیمی در شرکت سنگ آهن مرکزی بافق به علت مشمول قانون بازنشستگی شدن قابل تمدید نیست.