برچسب: بخس، واگذار
آنومالی هایی که به ثمن بخس واگذار می شود
۳ تیر ۱۳۹۷
۲ دیدگاه

آنومالی هایی که به ثمن بخس واگذار می شود

در حالی که شهرستان بافق پس از سالها گامهایی از طریق بخش خصوصی و خصولتی برای ایجاد کارخانه های جوار معدنی برداشته ، شنیدن خبر واگذاری معادن سنگ آهنی که بزودی مورد نیاز این کارخانه هاست به شهرهای دیگر از خبرهای ناگوار این روزها محسوب می شود. همانطور که می دانید در سایه سکوت مسؤلین…..